วิธีสร้างแม่แบบขนาด 9×5.5นิ้ว

สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON LQ310 เมื่อแม่แบบ Letter ที่เครื่องพิมพ์มีให้  ไม่สามารถใช้กับกระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5นิ้ว ได้  ซึ่งปัญหานี้มักจะเจอกับวินโดว์ 7 ขึ้นไป  ดังนั้นคุณต้องสร้างขนาดกระดาษ 9×5.5นิ้ว  ให้กับเครื่องพิมพ์  แล้วนำไปใช้ต่อไป