โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง

Conmat

 1. ร้านสกุลทองวัสดุก่อสร้าง เชียงใหม่ ตุลาคม 2548 จำนวน 1 เครื่อง ( Service by AlterSoft )
 2. ร้านเกียรติคุณ (วัสดุก่อสร้าง) ลำพูน กุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 4 เครื่อง  ( Service by AlterSoft )
 3. ลานทรายดวงสุนทร ลำพูน พฤศจิกายน 2550 จำนวน 3 เครื่อง  ( Service by AlterSoft )
 4. วงศ์เจริญคอนกรีต นครสวรรค์ กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 2 เครื่อง
 5. ลิ้มเจริญค้าวัสดุ ประจวบคีรีขันธ์ กรฎาคม 2551 จำนวน 4 เครื่อง
 6. หจก.หนองไผ่ก่อสร้าง เพชรบูรณ์ ธันวาคม 2551 จำนวน 2 เครื่อง
 7. ร้านทองใบคอนกรีต เพชรบูรณ์ กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 2 เครื่อง
 8. ร้านฉลองชัยเจริญ (แม่สาย) เชียงราย มิถุนายน 2552  จำนวน 2 เครื่อง
 9. มังกรอิฐมอญ อุดรธานี กรกฎาคม 2552 จำนวน 2 เครื่อง
 10. เจ๊ตาค้าวัสดุ นครราชสีมา กรกฎาคม 2552 จำนวน 2 เครื่อง
 11. วังหงส์วัสดุก่อสร้าง นครราชสีมา ตุลาคม 2552 จำนวน 2 เครื่อง
 12. ร้านปทุมภิวัฒน์ เชียงราย มกราคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 13. บริษัท ไพโรจน์โลหะกิจ จำกัด (สาขาสมอแข & บ้านกร่าง) พิษณุโลก กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 27 เครื่อง เยอะที่สุดครับ
 14. เพชรมิตรสาลี เพชรบูรณ์ กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 15. ร้านโชคอนันต์ วัสดุ ขอนแก่น มีนาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 16. สมพงษ์โลหะกิจ พิษณุโลก เมษายน 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 17. บริษัท เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์ จำกัด นครสวรรค์ พฤษภาคม 2553 -กันยายน 2554 จำนวน 5 เครื่อง
 18. ท่าฉนวนวัสดุก่อสร้าง สุโขทัย มิถุนายน 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 19. มานพคอนกรีต ชัยนาท กรกฎาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 20. สุทธิสารค้าวัสดุก่อสร้าง นครพนม กรกฎาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 21. ร้านวานิชวัสดุ ขอนแก่น กันยายน 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 22. ร้านเม้งวัสดุ ตราด ตุลาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 23. ร้านพิทักษ์วัสดุ เชียงราย ธันวาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 24. หจก.ดาวบ้านเขว้า ชัยภูมิ ธันวาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 25. ศิวดลค้าข้าว เชียงใหม่ 2553 จำนวน 1 เครื่อง  “รายนี้ ขายส่งปลีกข้าวสารครับ”
 26. ร้านสวายจีกเสาปูน บุรีรัมย์ มกราคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 27. ร้านหมอนทองค้าวัสดุก่อสร้าง ฉะเชิงเทรา กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 28. ร้านพรทิพย์วัสดุก่อสร้าง ลำพูน กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 29. จิรวัฒน์พบพระการก่อสร้าง ตาก มีนาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 30. ร้านเจตน์จำนงค์ เชียงใหม่ พฤษภาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 31. ร้านวิชัยการไฟฟ้า อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย พฤษภาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 32. ร้านรักษ์เจริญวัสดุก่อสร้าง พระนครศรีอยุธยา มิถุนายน 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 33. ร้านยิ่งเจริญวัสดุ เลย มิถุนายน 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 34. ถิรพิมานคอนกรีต ปทุมธานี มิถุนายน 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 35. นครชัยคอนกรีต  มหาสารคาม กรกฎาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 36. ต้นง้าววัสดุ เชียงราย กรกฎาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 37. ไชโยวัสดุ กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 38. พรหมบุญ 3ต.คลังไม้ หนองคาย สิงหาคม 2554 จำนวน 4 เครื่อง
 39. ร้านอภิญญาค้าวัสดุ นครสวรรค์ กันยายน 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 40. ร้าน บี.เอ็น.การค้า ลำพูน ตุลาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 41. ร้านดีศิลป์พืชผล ขอนแก่น ตุลาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 42. บจ.อาร์.เอ็น.พี.๒๕๕๔ นครราชสีมา ตุลาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 43. ร้านสร้างสรรค์คอนกรีต กำแพงเพชร พฤศจิกายน 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 44. ร้านฮั่วฮวดเส็งค้าวัสดุภัณฑ์ สุพรรณบุรี ธันวาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 45. ห.จ.ก.เอ็นทีอี คอนกรีต สุโขทัย มกราคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 46. บริษัท พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด น่าน มกราคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 47. ร้านไร่ใหม่ค้าวัสดุ ประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 48. สาธิตสแตนเลส304 ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 49. เป็นเอกค้าวัสดุ ขอนแก่น มีนาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 50. ภัทรการไฟฟ้า พะเยา เมษายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 51. สามารถไลท์ติ้ง เชียงราย เมษายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 52. สิริ อินเตอร์ฟู๊ด กรุงเทพฯ เมษายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 53. อุตรดิตถ์การไฟฟ้า อุตรดิตถ์ พฤษภาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 54. บัวทองการช่าง ลำปาง พฤษภาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 55. กิ่งก้านพาณิชย์  พฤษภาคม 2555 3 เครื่อง
 56. ร้านสุนทรวัสดุ ขอนแก่น มิถุนายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 57. วานิชบล็อก เชียงราย กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 58. U.B.HOME พระนครศรีอยุธยา กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 59. ส.เจริญทรัพย์ หนองคาย กรกฎาคม 2555  จำนวน 2 เครื่อง
 60. จรรยวรรธ์ไลท์ติ้ง เชียงใหม่ กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 61. KK Homemart นครราชสีมา กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 62. หจก.ศิลาแม่ทะ ลำปาง สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 63. คุณวิทยา เพชรบูรณ์ สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 64. ภักดีกุล วัสดุก่อสร้าง สมุทรปราการ / ปทุมธานี สิงหาคม 2555 จำนวน 4 เครื่อง
 65. อึ้งฮั่วเฮง สมุทรปราการ สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 66. คุณชัยชาติ อุบลราชธานี สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 67. (สงวนชื่อ ไท.) เชียงใหม่ สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 68. ศูนย์รวมบ้าน เชียงใหม่ สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 69. ร้านขุมทรัพย์ค้าไม้ สุพรรณบุรี สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 70. โคกสีวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพฯ กันยายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 71. สุขไพบูลย์โลหะกิจ แพร่ กันยายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 72. เพื่อนช่าง สุราษฎร์ธานี กันยายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 73. ป.พัฒนกิจ บุรีรัมย์ ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 74. ภูมิใจวัสดุ ขอนแก่น ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 75. หจก.วาย ซี สตีล กรุงเทพฯ ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 76. บุญโสฬสวัสดุภัณฑ์ นครปฐม ตุลาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 77. หจก.พรชัยค้าเหล็กโคราช(2555) นครราชสีมา พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 78. หจก.เพิ่มผลเจริญ ฉะเชิงเทรา พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 79. ฐานพลกระจกอลูมิเนียม สระบุรี พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 80. คลองขุดค้าวัสดุ สตูล ธันวาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 81. สลามวัสดุก่อสร้างและการเกษตร ยะลา มกราคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 82. ภูคาอิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต น่าน มกราคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 83. แสงทองการค้า เชียงใหม่ มกราคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 84. ธนวัฒน์วัสดุก่อสร้าง เชียงราย กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 85. ร้านศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง กาญจนบุรี มีนาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 86. ลำพูนกิ๊ฟแอนด์ทอยส์ ลำพูน มีนาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 87. กนกวรรณการเกษตร สตูล มีนาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 88. (สงวนชื่อ) นครปฐม มีนาคม 2556 จำนวน 3 เครื่อง
 89. สวนปาริชาต เชียงใหม่ เมษายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 90. สินเจริญวัสดุ อำนาจเจริญ เมษายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 91. พลพาณิชย์2 เชียงราย มิถุนายน 2556 จำนวย 8 เครื่อว
 92. ร่องปลาขาวค้าวัสดุ เชียงราย มิถุนายน 2556 จำนวน 3 เครื่อง
 93. ร้านเมืองไทยก่อสร้าง บุรีรัมย์ มิถุนายน 2556 จำนวน 3 เครื่อง
 94. ร้านประกายการเกษตร มหาสารคาม มิถุนายน 2556 จำนวน 3 เครื่อง
 95. ศิลาวัสดุภัณฑ์ ขอนแก่น กรกฎาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 96. แม่สาววัสดุ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กรกฎาคม 2556 จำนวน 5 เครื่อง
 97. ทรัพย์เจริญวัสดุ จันทบุรี กรกฎาคม 2556 จำนวน 5 เครื่อง
 98. ท่าทรายสิงห์บุรี นครสวรรค์ สิงหาคม 2556จำนวน 3 เครื่อง
 99. ร้านทุ่งหว้าสหภัณฑ์ สตูล สิงหาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 100. หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 นครราชสีมา สิงหาคม 2556 จำนวน 3 เครื่อง
 101. ร้านมานะชัยวัสดุก่อสร้าง ขอนแก่น สิงหาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 102. วิบูลย์สินธุ์ กาญจนบุรี สิงหาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 103. ร้านอำนาจวัสดุก่อสร้าง แพร่ กันยายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 104. ร้านดวงแก้วพืชผล เชียงราย กันยายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 105. เอส.ที.ค้าวัสดุ มุกดาหาร กันยายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 106. คุณสันติ สกลนคร กันยายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 107. ร้าน ต เจริญกิจ แพร่ ตุลาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 108. ร้านศักดิ์สิทธิ์วัสดุ ร้อยเอ็ด ตุลาคม 2556 จำนวน 4 เครื่อง
 109. ร้านฟอร์เฮ้าส์ ค้าวัสดุ เพชรบุรี ตุลาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 110. ร้านสนามชัยพาณิชย์ สงขลา ตุลาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 111. ธัญญธร การก่อสร้าง นครพนม พฤศจิกายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 112. เติมทรัพย์ เมทัลชีท เลย พฤศจิกายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 113. ไทโฮม ชัยภูมิ พฤศจิกายน 2556 จำนวน 4 เครื่อง
 114. ด่านขุนทดค้าไม้ นครราชสีมา ธันวาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 115. บ้านค้าวัสดุ นครปฐม ธันวาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 116. ร้านกิจรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์ นครปฐม มกราคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 117. ร้านแม่ตาพานิช ขอนแก่น มกราคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 118. หจก.อุ้ยคำคอนกรีต อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีนาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 119. 88 ฟู้ดส์ จ.เชียงใหม่ มีนาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 120. เจริญสุขพานิช ระนอง มีนาคม 2557  จำนวน 3 เครื่อง
 121. วิจิตรรัตน์ โฮมมาร์ท นครราชสีมา เมษายน 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 122. เกียรติพงษ์รัตน์ หนองบัวลำภู พฤษภาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 123. ห้วยไคร้พาณิชย์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พฤษภาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 124. ไพศาลเซรามิค จันทบุรี พฤษภาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 125. สัมพันธ์ค้าวัสดุ สุราษฎร์ธานี พฤษภาคม 2557 จำนวน 7 เครื่อง
 126. ร้านเพิ่มทรัพย์ พิษณุโลก พฤษภาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 127. กาญจนกิจวัสดุก่อสร้าง สุรินทร์ มิถุนายน 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 128. สิงห์ทองวัสดุ สุพรรณบุรี มิถุนายน 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 129. โชคบุญมีวัสดุภัณฑ์ อุดรธานี มิถุนายน 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 130. ไผ่บูรพา ฉะเชิงเทรา กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 131. บจก.เอส.เอ็ม.วัสดุภัณฑ์ ภูเก็ต กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 132. คลังวัสดุ กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 133. หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง ชุมพร กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 134. ร้านสหรุ่งวัสดุก่อสร้าง ยโสธร กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 135. จื่อเต๋ออิฐบล็อค เชียงราย กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 136. องอาจค้าวัสดุ เชียงราย สิงหาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 137. ร้านดำรงศิลป์ก่อสร้าง บุรีรัมย์ สิงหาคม 2557 จำนวน 7 เครื่อง
 138. ร้านปรีชาฟาร์ม สุรินทร์ สิงหาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 139. บุญถาวรฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ นครสวรรค์ สิงหาคม 2557 จำนวน 5 เครื่อง
 140. ต เจริญวัสดุ จันทบุรี ตุลาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 141. Home วัสดุก่อสร้าง สกลนคร ตุลาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 142. ธาราโลหะกิจ ลพบุรี พฤษภาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 143. หจก.ช.วัฒนาวัสดุก่อสร้าง อุตรดิตถ์ พฤษภาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 144. กำไลทิพพลาซ่า เชียงราย พฤษภาคม 2558 จำนวน 5 เครื่อง
 145. โชคชัยพาณิชย์ ลำพูน พฤษภาคม 2558 จำนวน 4 เครื่อง
 146. กวงทรัพย์เจริญ บุรีรัมย์ พฤษภาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 147. ส.วัสดุก่อสร้าง สระบุรี พฤษภาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 148. Brothers Stainless steel เชียงราย พฤษภาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 149. (สงวนชื่อ เอส.) เชียงใหม่ พฤษภาคม 2558 จำนวน 3 เครื่อง
 150. วังเมืองโฮมมาร์ท (ตึส้ม) นครสวรรค์ มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 151. ร้านรุ่งเจริญทรัพย์สุวรรณ ร้อยเอ็ด มิถุนายน 2558 จำนวน 4 เครื่อง
 152. ร้าน ช.เจริญวัสดุก่อสร้าง มหาสารคาม มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 153. ร้านมั่นคงดีวัสดุก่อสร้าง สุพรรณบุรี มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 154. ก.สำเพ็งวัสดุ สงขลา มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 155. ร้านมานพ-สุนีย์ ราชบุรี มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 156. ร้านน้องแดงการเกษตร สุโขทัย มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 157. หจก.หนองเรือค้าไม้ ขอนแก่น มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 158. กำไลเงิน เชียงราย มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 159. พยุงรักษ์ ลำพูน กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 160. กำไลทิพซุปเปอร์ เชียงราย กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 161. สิงโตทอง โฮมมาร์ท เชียงใหม่ กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 162. รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก อุบลราชธานี กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 163. เจ้เป็ด สุพรรณบุรี กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 164. Home Plus Works ยะลา กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 165. ชุมแสงวิศวกรรม จันทบุรี กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 166. KM21.5 Minimart บุรีรัมย์ กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 167. ศรีสุพรรณวูดเทค ราชบุรี กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 168. ทุ่งเสลี่ยมเมทัลชีท สุโขทัย สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 169. ร้านกร ฮาร์ดแวร์ ชลบุรี สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 170. หจก.บุญพึ่งพาณิชย์ แพร่ สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 171. ทรัพย์ประเสริฐวัสดุ สระแก้ว สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 172. ร้านพรเจริญวัสดุภัณฑ์ อุดรธานี สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 173. ร้าน ต.เจริญค้าวัสดุ สกลนคร สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 174. ร้าน ต.เหมืองง่าคอนกรีต เชียงราย สิงหาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 175. ไทยประสบผล สุโขทัย กันยายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 176. สุวรรณพาณิชย์ สุโขทัย กันยายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 177. แม๊ค เชียงใหม่ กันยายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 178. ร้านน้ำทองวัสดุ พะเยา กันยายน 2558 จำนวน 4 เครื่อง
 179. หจก.โชคชัยค้าส่งวัสดุ นนทบุรี ตุลาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 180. ร้านซุ่ยเฮงค้าไม้ นครราชสีมา ตุลาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 181. ร้านวังเมืองเคหะภัณฑ์ นครสวรรค์ ตุลาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 182. ร้านพรเจริญค้าไม้ สุพรรณบุรี พฤศจิกายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 183. หจก.จีรนุชคอนสตรัคชั่น ตาก พฤศจิกายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 184. หจก.ปิยะภัณฑ์ (ฮอด) เชียงใหม่ ธันวาคม 2558 จำนวน 3 เครื่อง
 185. ร้านจิตติพรค้าวัสดุ ฉะเชิงเทรา ธันวาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 186. TNW ลำพูน มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 187. ร้านเดชาฮาร์ดแวร์ ชลบุรี มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 188. กลิ่นสนิม กาญจนบุรี มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 189. เจิมเพ็ชรวัสดุก่อสร้าง พัทลุง มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 190. ศักดิ์อลูมิเนียม-กระจก สงขลา มกราคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 191. เสน่ห์รุ่งเจริญ เชียงราย กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 192. บริษัท พงศกรวัสดุ จำกัด นครพนม กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 193. บริษัท คลังสี กรุ๊ป จำกัด สระแก้ว มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 194. หจก.เสริมอุดมค้าไม้ อยุธยา มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 195. ร้านณรงค์การค้า สระแก้ว มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 196. ร้านวันเพ็ญค้าวัสดุก่อสร้าง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 197. บริษัท ต.เจริญวาณิช จำกัด เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 198. วังเมืองค้าวัสดุ อุทัยธานี เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 199. ลุยการค้า สกลนคร เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 200. พัสกร การค้า ลำพูน เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 201. หจก.วิไลบริการ เชียงใหม่ พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (ProCheck)
 202. ศรีทองวัสดุ กรุ๊ป เชียงราย พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 203. รัตนาพร พาณิชย์ การค้า 9/39 อุทัยธานี มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 204. YJ ชลบุรี มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 205. หจก.บุิ๊กโฮม วัสดุ อุดรธานี มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 206. ชวนชมฮาร์ดแวร์ นนทบุุรี มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 207. ร้านดอนจันทร์ค้าวัสดุก่อสร้าง ชัยนาท มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 208. ธัญญพัทธ์ วัสดุก่อสร้าง ฉะเชิงเทรา มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 209. โชคทวีวัสดุก่อสร้าง ลำพูน มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 210. ใหญ่ฮาร์ดแวร์ สมุทรปราการ มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 211. วังสมบูรณ์โลหะ สระแก้ว กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 212. ร้านต้นเลียบวัสดุภัณฑ์และการเกษตร นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 213. หจก.สินศิริชัยภัณฑ์ นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 214. ร้านคุนหมิงพาณิชย์ สุรินทร์ กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 215. หจก.สินรัตนาภัณฑ์  เพชรบูรณ์ กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 216. ร้านมีชัยเฟอร์นิเจอร์ ชัยภูมิ กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 217. บริษัท พี วัสดุ จำกัด ระยอง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 218. ร้านเมืองต่ำเสาปูน  บุรีรัมย์ สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 219. สมบูรณ์การค้า กาญจนบุรี สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 220. บริษัท สุวินา โลหะกิจ จำกัด ชลบุรี สิงหาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 221. บริษัท วิไลรวมวัสดุ จำกัด อยุธยา สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 222. หจก.บุญธรรม 2556 หนองคาย สิงหาคม 2559 จำนวน 4 เครื่อง
 223. ร้านรักษ์วัสดุภัณฑ์ ฉะเชิงเทรา สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 224. เอเซีย แกรนด์ โฮม พลัส เชียงราย กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 225. ตั้งซ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง ศรีสะเกษ กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 226. โชคชัยวัสดุภัณฑ์ อยุธยา กันยายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 227. บจก. ช.สุนทรการช่าง ชลบุรี กันยายน 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 228. หจก.วารินโชคชัยโลหะกิจ อุบลราชธานี กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 229. วชิรวิทย์ก่อสร้าง กาญจนบุรี กันยายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 230. หจก.สุธนาปิโตรเลียม สุโขทัย ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (ProCheck)
 231. รุ่งฤดีวัสดุก่อสร้าง เชียงใหม่ ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 232. พงศ์สันต์ก่อสร้าง สกลนคร ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 233. บริษัท ประเสริฐวัสดุก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ตุลาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 234. ร้านแสงเพชรก่อสร้าง นครราชสีมา ตุลาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 235. สหกรณ์แท็กซี่ไทยสมาร์ทจำกัด กรุงเทพฯ ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Taxi)
 236. นพเก้า วัสดุก่อสร้าง น่าน พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 237. กำไลทองวัสดุภัณฑ์ เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 238. บริษัท ส.มั่นคง ฮาร์ดแวร์ จำกัด กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 239. หจก. สุโขทัยนครปิโตรเลียม สุโขทัย พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง (ProCheck)
 240. The Rich ชลบุุรี พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 241. อนันต์พาณิชย์ เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 242. เจ้าพระยาค้าเจริญ นครสวรรค์ ธันวาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 243. เมืองไฟฟ้าน่าน น่าน ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 244. ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า เชียงราย ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 245. ศรีอ่างแก้ว อ่างทอง ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 246. ทรัพย์รุ่งเรืองเคหะภัณฑ์ ฉะเชิงเทรา ธันวาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 247. บริษัท มงคลทรัพย์ 2014 จำกัด ระยอง ธันวาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 248. สุราษฎร์วัสดุ นนทบุรี ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 249. กำนันวิฑูรย์ การเกษตร นครราชสีมา มกราคา 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 250. BTC เพชรบูรณ์ มกราคา 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 251. บจก.ตั้งเจริญสุข สมุทรปราการ มกราคา 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 252. ร้านพนิดาคอนกรีต นครปฐม กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 253. หจก.เอกกระจก อลูมิเนียม นครศรีธรรมราช กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 254. บ้านวัสดุ นครราชสีมา มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 255. ร้านเจริญสินเคหะ Home Expert บุรีรัมย์ มีนาคม 2560 จำนวน 4 เครื่อง
 256. ร้านศรีสมบัติ หนองบัวลำภู มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 257. ด่านไพบูลย์ กาญจนบุุรี มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 258. เหรียญทองการค้า ตาก มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 259. ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์ นครศรีธรรมราช มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 260. ร้านสมพงษ์วัสดุ ศรีสะเกษ มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 261. ร้านนฤดี (บ้านทุ่งชัย) น่าน มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 262. หจก.ท่าทรายวังบัว กำแพงเพชร เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 263. บริษัท บ้านใหม่อุดม ค้าไม้ จำกัด นครราชสีมา เมษายน 2560 จำนวน 4 เครื่อง
 264. บริษัท รุ่งวิวัฒน์ ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด พังงา เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 265. ร้าน ฮ อุปกรณ์เคหะภัณฑ์ ชลบุุรี เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 266. บริษัท สหชัยกรุ๊ป จำกัด ร้อยเอ็ด เมษายน 2560 จำนวน 10 เครื่อง
 267. พี เอ็ม ซี จักรกล ชลบุรี เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 268. คิงส์ลิสซิ่ง กำแพงเพชร เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง (KingStock)
 269. รัชพรค้าวัสดุก่อสร้าง กาญจนบุุรี พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 270. จ.เจ้าคุณ ราชบุรี พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 271. ร้านเง็กเซ้งบางลาน ราชบุรี พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 272. หจก. ก.วัฒนผลอู่ทอง สุพรรณบุรี พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 273. ร้านอมรพัฒนา เชียงราย พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 274. บริษัท เจริญดีฮาร์ดแวร์(กิมพ้วย) จำกัด ราชบุรี พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 275. รวมพัฒนาโลหะ นครปฐม พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 276. PS Hardware & Service กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 277. ตั๋งพานิชไฮเทคเซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 278. ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง สุพรรณบุรี มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 279. มงคลอลูมินั่ม แอนด์ ดีไซน์ พิจิตร มิถุนายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง (AluBiz)
 280. Homebest by จึงชัยฮวด กรุงเทพฯ มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 281. ร้านแสงทอง ตาก มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 282. หจก.โชคอุดมทรัพย์วัสดุ ฉะเชิงเทรา มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 283. ทีเอ็นเค ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ นครปฐม กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 284. บริษัท แสงอุทัยจุฬาภัณฑ์ จำกัด ราชบุรี กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 285. ส.รุ่งเรือง ค้าเหล็ก ยโสธร กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 286. บ้านโภชน์วัสดุ เพชรบูรณ์ กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 287. กิจมอเตอร์วัสดุ บุรีรัมย์ กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 288. ร้านปิยะ คอนกรีต พิษณุโลก กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 289. บริษัท ทรายทองวัสดุภัณฑ์ จำกัด นนทบุรี กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 290. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัฒนาค้าวัสดุ สุพรรณบุรี กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 291. SB.Aluminum กรุงเทพฯ สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 292. มหาราชวัสดุ เลย สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 293. หญิงค้าเหล็ก สุรินทร์ สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 294. ร้าน พี อาร์ เพนท์ แพร่ สิงหาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 295. บริษัท ซีวาย คอนกรีต จำกัด ปัตตานี สิงหาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 296. ซินหลีฮง (โรงไม้ตลาด 16) ฉะเชิงเทรา กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 297. ร้านสองชั้นรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง ยโสธร กันยายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 298. แพร่ภูวดล แพร่ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 299. ร้านทองเจริญเฟอร์นิเจอร์ อุบลราชธานี กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง (Furniture)
 300. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองจังคอนสตรัคชั่น น่าน กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 301. ร้านณัฐกรก่อสร้าง เชียงราย กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 302. เซี่ยมล้อซีเมนต์บล๊อก ชัยภูมิ กันยายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 303. อ.พัฒนาค้าเหล็ก2 (เจ๊นา) นครสวรรค์ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 304. หจก.อภิชัยกิจ สุรินทร์ ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 305. ร้านศิระค้าวัสดุ ชลบุรี ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 306. ร้านอาบู มุสฟานี นังตา ยะลา ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 307. ร้านนิรันดร์โลหะภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 308. บริษัท เจาะกือแย จำกัด ปัตตานี ตุลาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 309. พงศ์เจริญวัสดุ อุดรธานี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 310. ร้านจิรภัทร ปทุมธานี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 311. ร้าน ส.ฉิมโหมด ค้าวัสดุ ประจวบคีรีขันธ์ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 312. หจก.วายเอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง ขอนแก่น พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 313. ยงชัยเคหะภัณฑ์ จันทบุรี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 314. ปากชมวัสดุและคอนกรีต เลย พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 315. บริษัท ยงสวัสดิ์ เพ้นท์ จำกัด สุรินทร์ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 316. บริษัท รัชสิริ วัสดุก่อสร้าง จำกัด สมุทรปราการ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 317. โกลึกโลหะกิจ ชุมพร พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 318. ร้านชนะชัย อิฐบล็อก หนองคาย ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 319. ร้านกิจเจริญค้าไม้ พิษณุโลก ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 320. ร้านเจริญศิลป์เคหะ บุรีรัมย์ ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 321. บริษัท พิฆเนศ์พิทักษ์ จำกัด เชียงใหม่ ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง

 

ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมเช่าซื้อ ลีสซิ่ง : LeaseFin 3.1

LeaseFin

 1. บริษัท ธรรมแสงลิสซิ่ง จำกัด เชียงใหม่ 2547 จำนวน 10 สาขา (Online เช่า Server)
 2. หจก.สินเสริมสุขลิสซิ่ง ลำพูน มกราคม 2550 Client-Server 2 LeaseFin Limited
 3. บริษัท ตุ๊กอินเตอร์ลิสซิ่ง จำกัด ชลบุรี พฤษภาคม 2555 จำนวน 3 เครื่อง
 4. นราพงศ์ลีสซิ่ง อุทัยธานี ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 5. เล่ากี่เส็งการไฟฟ้า นครสวรรค์ ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 6. เพิ่มพูลลีสซิ่ง ชุมพร มกราคม 2556 จำนวน 5 เครื่อง  2 สาขา
 7. เสถียรพาณิชย์ ลำพูน มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 8. ร้านเจริญยิ่ง กาญจนบุรี มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 9. หจก.คิงส์ลิสซิ่ง+หจก.คิงส์มอเตอร์ส กำแพงเพชร เมษายน 2556 จำนวน 7 เครื่อง 5 สาขา (Online เช่า Server)”
 10. เอื้ออารี กำแพงเพชร เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 11. บริษัท อุดร อีซี่ มันนี่ จำกัด อุดรธานี เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 12. ท่าข้าวโชคบุตรดี กำแพงเพชร พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 13. คุณธิติ ราชบุรี มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 14. บริษัท บี.เค.บ้านเกษตร จำกัด หนองคาย มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 15. บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จำกัด ศรีสะเกษ กรกฎาคม 2556 จำนวน 4 เครื่อง  9 สาขา (Online เช่า Server)”
 16. หจก.เค.พี.เอ็น มอเตอร์ไบค์ ตาก สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 17. ไทยสุขใจยานยนต์ กาฬสินธุ์ สิงหาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง 2 สาขา (Online เช่า Server)”
 18. (สงวนชื่อ) ชัยภูมิ สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 19. KSP ลีสซิ่ง ขอนแก่น กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 20. บริษัท เพิ่มพูนสุข (2557) จำกัด กาฬสินธุ์ กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 21. แสงสว่าง ธุรกิจ อุดรธานี เมษายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 22. พงศ์พิทักษ์ มุกดาหาร พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 23. บริษัทรุ่งโรจน์ 59 จำกัด ลำพูน มิถุนายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 24. สุวรรณ์ลิสซิ่ง กรุงเทพฯ กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 25. ร้านใบแก้ว หนองคาย กันยายน 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 26. วังตะวันลีสซิ่ง หนองบัวลำภู ตุลาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 27. บจก.พีซีเอ็มจี พาณิชย์(2012) นครราขสีมา พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 28. หจก.ธรณีธุรกิจและก่อสร้าง บุรีรัมย์ พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 29. หจก.สงวนชัยไฮเท็ค กำแพงเพชร พฤศจิกายน 2557 จำนวน 8 เครื่อง 3 สาขา (Online เช่า Server)”
 30. บริษัท สถาพร แอสเสท จำกัด :: สถาพรธนกิจ อุทัยธานี ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 31. ภูพระยาตรัง ลิสซิ่ง จันทบุรี ธันวาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 32. ร้านวัลลภเรซซิ่ง จันทบุรี มกราคม 2558 จำนวน 3 เครื่อง  3 สาขา
 33. บริษัท เอส.พี. (ศรีภูมิ 2542) จำกัด เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 34. สงวนชื่อ อ. กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 35. Kanok-on บุรีรัมย์ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 36. ศรีแสงธุรกิจ ชุมพร มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 37. เพิ่มเชียงกง ระยอง มีนาคม 2558 จำนวน 4 เครื่อง  3 สาขา (Online เช่า Server)
 38. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทิพย์ลิสซิ่ง เชียงราย เมษายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 39. หจก.อมรชัยไฟแนนซ์ธุรกิจ + ร้านอมรชัยอิเลกทริค นครราขสีมา พฤษภาคม 2558 จำนวน 4 เครื่อง  2 สาขา (Online เช่า Server)
 40. ปิรามิดธุรกิจ ขอนแก่น พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 41. นพ.ธงชัย ร้อยเอ็ด พฤษภาคม 2558 จำนวน 3 เครื่อง
 42. น้องแดงการเกษตร สุโขทัย มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 43. ที เค ออโต้ลีส + ที เค ลีสซิ่ง + เสนางค์ ลิสซิ่ง ยโสธร มิถุนายน 2558 จำนวน 5 เครื่อง 4 สาขา
 44. พรทิพย์ แม่ฮ่องสอน กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 45. นาเหนือธุรกิจ + นครธุรกิจ + ทะเบียนคลองปาง นครศรีธรรมราช กรกฎาคม 2558 จำนวน 5 เครื่อง 3 สาขา
 46. คุณพัทธนันท์  สุรินทร์ สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 47. ป.เจริญยนต์ ลำพูน สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 48. หิรัญมอเตอร์ เชียงราย กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 49. MHK มหาสารคาม กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 50. บริษัท พี เอส กรุ๊ป(5) จำกัด ปัตตานี กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 51. KTT Lease & Loan ศรีสะเกษ ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 52. สินทานพอ นครศรีธรรมราช ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 53. บริษัท เพียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์ จำกัด นครราชสีมา ตุลาคม 2558 จำนวน 4 เครื่อง
 54. RS ธุรกิจ นครราชสีมา พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 55. คุณสิทธิพงษ์  จันทบุรี พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 56. บริษัท ยูนิมอเตอร์ จำกัด สุพรรณบุรี ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 57. ฺBK หนองคาย มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 58. บริษัท ธารทองธรรม จำกัด ชัยภูมิ มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 59. บจ.โกลบอลไรซ์เทรดดิ้ง ขอนแก่น มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 60. อาร์ตศูนย์รวมรถยนต์ทุกชนิด สุโขทัย กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 61. ธานีลีสซิ่ง บุรีรัมย์ กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 62. ธัชกรณ์ลิสซิ่ง ศรีสะเกษ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 63. บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด สุรินทร์ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 64. คุณธนทัศน์ ชัยภูมิ พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 65. หจก.ป่าซางบริการ ลำพูน พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 66. ร้้านตั๋งพาณิชย์ไฮเทค ศรีสะเกษ พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 67. บจ.ปราการเจริญยนต์ สมุทรปราการ พฤษภาคม 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 68. หจก.สว่างแดนดินศิริยนต์ สกลนคร มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 69. JJ Leasing มหาสารคาม มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 70. ไทยสมาร์ทลิสซิ่ง กรุงเทพฯ มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 71. สงวนชื่อ บ. ตรัง มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 72. คุณจันทร์เพ็ญ ชัยภูมิ กรกฏาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 73. หจก.ทองศักดิ์มอเตอร์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด กรกฏาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 74. บริษัท ชัยภูมิเพิ่มทรัพย์ จำกัด ชัยภูมิ สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 75. โจ้อะไหล่ อยุธยา สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 76. ตั้งซ่งเฮง ศรีสะเกษ กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 77. บริษัท เอ็มพลัสไทยสินทรัพย์ จำกัด สุพรรณบุรี กันยายน 2559 จำนวน 3 เครื่อง
 78. เซย์เยสกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี พฤศจิกายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 79. ร้าน ช.เฑียรไชย อยุธยา พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 80. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 ธุรกิจ บุุรีรัมย์ มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 81. ธรณีธุรกิจ2 บุรีรัมย์ มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 82. ห้องแซงธุรกิจ ยโสธร กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 83. ธัญญรัศม์ ธุรกิจ บุรีรัมย์ กุมภาพัันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 84. หจก.พลัสพลัสพี ลำพูน กุมภาพัันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 85. ร้านลีโอ ลีสซิ่ง ปราจีนบุรี มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 86. ร้านนวยนต์ ชลบุรี มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 87. หจก.สินธนวัฒน์ลิสซิ่ง เชียงใหม่ มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 88. โคว้เทียนหยู นครราชสีมา มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 89. สหกิจเงินด่วน ยะลา พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 90. บ้านสวนโพลี บุรีรัมย์ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 91. บริษัท วี.เอ็น.ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปทุมธานี พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 92. เอกมอเตอร์ไซค์ ระยอง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 93. แกลงคอม ระยอง มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 94. กำชัยลีสซิ่ง ชัยภููมิ มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 95. ร้านอรกาญจน์ ปราจีนบุรี กรกฏาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 96. ธนภัทรลิสซิ่ง ปราจีนบุรี กรกฏาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 97. ร้านดียานยนต์ ตราด สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 98. คุณนพพร สุโขทัย กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 99. บริษััท 09 น้ำแข็งหลอด จำกัด มหาสารคาม กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 100. บริษัท เชียงคำทวีทรัพย์ ลิซซิ่ง พะเยา กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 101. C&C LEASING สมุทรปราการ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 102. บริษัท 9 รวย จำกัด สุรินทร์ ตุลาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง (Online เช่า Server)

 

ลูกค้าโปรแกรมร้านอาหาร : MyRes 2.6

MyRes + ResTouch

 1. เรือนแพ สาขา2 เชียงใหม่ ตุลาคม 2547 จำนวน 3 เครื่อง
 2. วิวดอยเทอเรส เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2547 จำนวน 1 เครื่อง
 3. ลานนาลานเมือง เชียงใหม่ ธันวาคม 2547 จำนวน 1 เครื่อง
 4. ซะป๊ะปลา เชียงใหม่ มกราคม 2548 จำนวน 1 เครื่อง
 5. แฮปปี้ไนท์ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2548 จำนวน 1 เครื่อง
 6. Riverside เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2548 จำนวน 2 เครื่อง
 7. โป่งแยงแอ่งดอย (รีสอร์ท) เชียงใหม่ พฤษภาคม 2548 จำนวน 1 เครื่อง
 8. บางแสน1 เชียงใหม่ กรกฎาคม 2548 จำนวน 1 เครื่อง
 9. สวนอาหารบ้านวังตาล เชียงใหม่ มิถุนายน 2548 จำนวน 1 เครื่อง
 10. Atlantis (เธค) เชียงใหม่ ธันวาคม 2548 จำนวน 1 เครื่อง
 11. สวนอาหารบ้านสักไทย เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 12. Rodeo Pub (เธค) ลำพูน กรกฎาคม 2549 จำนวน 2 เครื่อง
 13. PING PING Seafood เชียงใหม่ ธันวาคม 2549 จำนวน 2 เครื่อง
 14. ชิดลม (บ้านปายริเวอร์ไซด์) เชียงใหม่ ธันวาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 15. อ่าวไทยทะเลเผา ภูเก็ต ธันวาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 16. เรือนแพ ลำพูน ลำพูน มีนาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 17. ซุ้มนนทรี เชียงใหม่ เมษายน 2550 จำนวน 5 เครื่อง
 18. กะตะคันทรีเฮ้าส์ ภูเก็ต สิงหาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 19. J.K.สุกี้ อุดรธานี กันยายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 20. China House เกาะสมุย ตุลาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 21. ตังเก (Tung-K Restaurant) เชียงใหม่ ตุลาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 22. เรือนแพ สาขา1 เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 23. Dayli (เดหลี) เชียงใหม่ มีนาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 24. คุ้มเสือแม่ริม เชียงใหม่ เมษายน 2551 จำนวน 2 เครื่อง
 25. Speed Time กรุงเทพฯ เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 26. Hollywood Disco&Karaoke ประเทศกัมพูชา เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 27. Rock Fish Co.,LTD. ภูเก็ต กรกฎาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 28. สามเสนวิลล่า (เชียงใหม่) เชียงใหม่ สิงหาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 29. บางอ้อ ลำพูน พฤศจิกายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 30. The Garden เชียงใหม่ ธันวาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 31. ห้องอาหารพิศมัย โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเดนท์ เชียงใหม่ มกราคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 32. Fabrique pub โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเดนท์ เชียงใหม่ มกราคม 2552 จำนวน 7 เครื่อง
 33. ขันน้ำซีฟู้ด หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 34. ร้านนายฮ้อย โคกสำโรง ลพบุรี กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 35. Café’ De Siam ไนท์บาร์ซ่า เชียงใหม่ ตุลาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 36. Twiins Pub ลำพูน มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 37. Cake Go O เค้กโกโอ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 38. Laplaya boutique resort ชลบุรี มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 39. My Secret Restaurant กาญจนบุรี พฤษภาคม 2553 1
 40. The Living Room (Impiana Private Villa Kata Noi) ภูเก็ต มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 41. โป่งไคร้ลอร์จ เชียงใหม่ กรกฎาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 42. 3 TIME กำแพงเพชร สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 43. ระเบียงชายทุ่ง เชียงใหม่ ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 44. แม่ปิงริเวอร์ไซค์ กำแพงเพชร พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 45. คุ้มเสือ 2 intown เชียงใหม่ ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 46. กฤษดาดอย เชียงใหม่ ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 47. Z Bar (หลังคาร์ฟูร์) เชียงใหม่ พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 48. ส้มตำโซลาว เชียงใหม่ มิถุนายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 49. ปาย ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มิถุนายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 50. ภัตตาคารโกยี นครสวรรค์ กรกฎาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 51. สโมสรจิมคาน่า (สนามกอล์ฟแห่งแรกของไทย) เชียงใหม่ สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 52. หยอยรีเวอร์บาร์ เชียงใหม่ กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 53. White House เชียงใหม่ ตุลาคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 54. GANGI RAMEN JAPANESE RESTAURANT เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 55. นาครเขษม เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 56. สามย่านไอที ระยอง ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 57. ชุมทางท่าพระจันทร์คาเฟ่ เชียงใหม่ ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 58. แพบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ มกราคม 2554 จำนวน 2 เครื่อง
 59. ร้านอาหารครัวยีราฟ ไนซ์ซาฟารี เชียงใหม่ สิงหาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 60. บางแสน 2 เชียงใหม่ กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 61. แพเจ๊นงค์ นครสวรรค์ ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 62. ร้านอาหารครัวกระแต กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 63. Rann Restaurant & Bar กระบี่ พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 64. คลับดีเจ พิษ’โลก รีมิกซ์ พิษณุโลก ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 65. เห เห Hei Hei เชียงใหม่ ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 66. คาบูกิ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 4 เครื่อง
 67. Hut Bar เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 68. Mad Bar เชียงใหม่ เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 69. Club 51 เชียงใหม่ เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 70. The Windmill เชียงใหม่ มกราคม 2557 จำนวน 3 เครื่อง
 71. คุณตรีภพ ชลบุรี มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 72. กะสันบาร์ (เคลิ้ม) เชียงใหม่ มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 73. Box Shop Coffee เชียงใหม่ เมษายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 74. ร้านท่าจีนชมจันทร์ เชียงใหม่ พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 75. ณ สารภี เชียงใหม่ พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 76. ร้าน Platushack ลำปาง กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 77. ร้านจิ้มจุ่มบุฟเฟ่ 99 พระนครศรีอยุธยา กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 78. มะเก่า แพร่ กรกฏาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 79. ร้านกุ้งเต้นนาบัว เชียงใหม่ กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 80. ร้าน Survey นครสวรรค์ พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 81. สวนอาหารบ้านสารภี เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 82. ร้านถูก อิ่ม อร่อย ข้าวต้ม 1 บาท เชียงใหม่ ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 83. Love Eat เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 84. CROSS ROAD เชียงใหม่ มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 85. ล้านตำอร่อย หนองคาย มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 86. Buri Coffee Garden เชียงใหม่ พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 87. Sometime Like Cat Café เชียงใหม่ พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 88. ท่าวังผากาแฟ น่าน กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 89. Milk Club เชียงใหม่ กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 90. ภูอิงฟ้า รีสอร์ท เชียงใหม่ ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 91. Snow Wish สุรินทร์ มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 92. มะเก่าคอฟฟี่ แพร่ กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 93. LeCrystal เชียงใหม่ คาดว่าปี 2550 จำนวน 1 เครื่อง (มาจากตัวแทนที่หายไป)
 94. บ้านแก้วเฮือนคำ เชียงใหม่ คาดว่าปี 2553 จำนวน 2 เครื่อง  (มาจากตัวแทนที่หายไป)
 95. Daddy Antique เชียงใหม่ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 96. นมสต บุรีรัมย์ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 97. salong coffee นครปฐม มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 98. ใบทองเบสิค เชีียงใหม่ พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 99. Roadside Bar Chiangmai เชียงใหม่ สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 100. ลาบสนามกีฬา เชียงราย  สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง (Restouch)
 101. Buck Bar เชียงใหม่ ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 102. My Thai พังงา ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 103. เคลิ้ม เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 104. เฮือนอัมพร แพร่ พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 105. ชาวฟ้าทะเลคราม เชียงใหม่ พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 106. Maitree est.1987  เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 107. ทับทิมรีสอร์ท ระยอง กรกฎาคม 2560  จำนวน 2 เครื่อง

 

โปรแกรมร้านมินิมาร์ท สหกรณ์

Posman

 1. สหกรณ์ ร.ร.ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี กันยายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 2. สหกรณ์ ร.ร.เทศบาลฟลูกปัญญา ภูเก็ต พฤศจิกายน 2550 จำนวน 2 เครื่อง
 3. ร้านค้าชุมชนบ้านบะ สุรินทร์ พฤศจิกายน 2550 จำนวน 2 เครื่อง
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทีเอ็น กรุ๊ป อ.เถิน จ.ลำปาง พฤศจิกายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 5. ร้าน SEE-U Minimart อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พฤศจิกายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 6. ร้าน M&M Mart สุรินทร์ ธันวาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 7. ร้านแสงสวรรค์ฟาร์มาซี เชียงราย มีนาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 8. สหกรณ์ ร.ร.แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 9. สหกรณ์ร้านค้า ศูนย์มะเร็งอุดร อุดรธานี มิถุนายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 10. ศูนย์ธิตการตลาดบ้านป่าซางเหนือ เชียงราย สิงหาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 11. fruit&food สตูล กันยายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 12. ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ธันวาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 13. ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลกันตัง ตรัง ธันวาคม 2551 จำนวน 2 เครื่อง
 14. ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านป่าไคร้ใต้ ลำปาง มกราคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 15. ร้านนิตยา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มกราคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 16. ร้านวรรณศรี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มกราคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 17. สหกรณ์โรงพยาบาลคลองลาน กำแพงเพชร กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 18. ร้าน Best Copy&Com อ.ระแงะ จ.นราธิวาส มีนาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 19. ร.ร.กระเทียมวิทยา สุรินทร์ เมษายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 20. รร.พนมดงรักวิทยา สุรินทร์ กรกฎาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 21. ร้านค้าชุมชนโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 22. ร้านรุ่งทวีทรัพย์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตุลาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 23. สหการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา มกราคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 24. ร.ร.หนองบัว นครสวรรค์ พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 25. ร.ร.แนงมุดวิทยา สุรินทร์ พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 26. สหกรณ์เรือขุดที่ 5 พระนครศรีอยุธยา กรกฎาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 27. ร.ร.การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 28. บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด ปทุมธานี สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 29. ร.ร.บ้านอาโพน สุรินทร์ กันยายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 30. ร.ร.บ้านมหาเจริญ สระแก้ว พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 31. ร.พ.ตราด ตราด พฤศจิกายน 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 32. ร.ร.สองคอนวิทยาคม สระบุรี พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 33. BIG BIKE SHOP สระบุรี ธันวาคม 2553 จำนวน 2 เครื่อง
 34. ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนสวรรค์ สกลนคร ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 35. ร้าน OTOP ปตท.แม่ขะจาน เชียงราย มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 36. ร.ร.สังขะ สุรินทร์ มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 37. ร.พ.ชุมแพ ขอนแก่น มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 38. ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพลับ สุรินทร์ กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 39. เจริญไอที ซิสเต็ม ร้อยเอ็ด เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 40. Buy and Buy มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 41. ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง สุโขทัย พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 42. ร.ร.วัดช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 43. ร.ร.ห้วยจริง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 44. ร.ร.ธาตุศรีนคร อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 45. สหการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 46. ร.พ.จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ชัยภูมิ ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 48. ร.ร.วัดศรีบัวทอง อ่างทอง พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 49. บริษัท มาเจสติคอุสาหกรรมอาหาร จำกัด ลำปาง มีนาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 50. สหกรณ์การเกษตรซาโห่ จำกัด ยะลา มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 51. ร้านค้าชุมชนบ้านเหมี้ยง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 52. คุณวีระ ระยอง พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 53. ร.ร.พิชัย อุตรดิตถ์ พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 54. ร.ร.บ้านเนินทอง พิษณุโลก กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 55. ร้านค้าชุมชนหมู่ 6 ต้นเหียว เชียงใหม่ สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 56. ร.ร.บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สุรินทร์ สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 57. ร้านค้าชุมชนบ้านกระเทียม หมู่2 สุรินทร์ ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 58. ร้านเพชรมณี (บุญมี) เพชรบูรณ์ พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 59. ร้านกันเกรา ลำพูน ธันวาคม 2555 จำนวน 3 เครื่อง
 60. ร้านค้าสหกรณ์ดราก้อนฮิลส์ ราชบุรี มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 61. สโมสรบ้านรุ่งอรุณ เชียงใหม่ มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 62. ร้านค้าชุมชนบ้านป่าห้า เชียงใหม่ มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 63. ร้านนำเจริญคอมพิวเตอร์ : ร้านค้าชุมชนบ้านกรอนเหนือ สุรินทร์ พฤษภาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 64. นครพิงค์โปร์ไบค์ เชียงใหม่ สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 65. บี.ซี.เอส มาร์ท  สาขาบ้านใหม่ พะเยา พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 66. ร้านศูนย์บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 67. PP มินิมาร์ท นครสวรรค์ ธันวาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 68. ต้นคูณเซรามิค ปทุมธานี มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 69. คุณสุมาลี ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 70. ร้านแดงมินิมาร์ท นครศรีธรรมราช มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 71. เชียงดาวซุปเปอร์ถูก เชียงใหม่ พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 72. ร้านบุษกร แม่ฮ่องสอน พฤษภาคม 2557 Posman จำนวน 3 เครื่อง
 73. D-Nine เชียงใหม่ พฤษภาคม 2557 จำนวน 4 เครื่อง
 74. ร้านพรทิพย์ แม่ฮ่องสอน มิถุนายน 2557 จำนวน 3 เครื่อง
 75. ร้านค้าชุมชนบ้านเหล่ายาว ลำปาง มิถุนายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 76. สวัสดิการร้านค้า ร.๑๗ พั.๒ ลำปาง กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 77. NRminimart  (วิทยาลัยการอาชีพนางรอง) บุรีรัมย์ กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 78. คุณประดิษฐ์ ศรีสะเกษ ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 79. รุ่งเรืองพลาสติก นครราชสีมา มกราคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 80. ร้านพิราญาณ์ เฟรชมาร์ท มหาสารคาม มกราคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 81. ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านซ่าวเห่ นครพนม กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 82. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะลวงใน เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 83. PB Mart สุรินทร์ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 84. บี.ซี.เอส มาร์ท  สาขาสบบง พะเยา มีนาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 85. ดีกระจ่างการค้า เพชรบูรณ์ มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 86. วิไลมาร์ท จันทบุรี เมษายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 87. แพรวามินิมาร์ท ลำปาง พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 88. กาดแม่ฮ้อยเงิน เชียงใหม่ กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 89. วังสวีท มินิมาร์ท ชุมพร สิงหาคม 2558 จำนวน 4 เครื่อง
 90. หจก. ฮองยี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) เชียงใหม่ กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 91. ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น สระแก้ว กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 92. โบนัสมินมาร์ท เชียงราย กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 93. ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลป้าหวี ตรัง กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 94. อยู่เจริญแมนชั่นมินิมาร์ท บุรีรัมย์ กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 95. KM21.5 Minimart บุรีรัมย์ ตุลาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 96. ไพบูลย์ พานิชย์ ศรีสะเกษ ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 97. ร้านประกอบ สุรินทร์ ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 98. ช่องฟ้าเซ็นเตอร์เซอร์วิส พังงา พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 99. BONG MINIMART มาเลเซีย ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 100. พันธุ์ทวีมินิมาร์ท เชียงราย ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 101. 92 มินิมาร์ท ลำพูน ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 102. โรงเรียนอนุบาลพะเยา พะเยา มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 103. โชคชัยมินิมาร์ท นครราชสีมา มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 104. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 105. เจ้าหลาวของฝาก จันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 106. ร้านค้าชุมชนบ้านสันหลวง หมู่ที่ 10 เชียงราย เมษายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 107. ริเวอร์แคว เวลบิ้ง ทาว์น กาญจนบุรี เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 108. จักจั่นน้ำแร่แจ้ซ้อนร้านค้าชุมชน ลำปาง พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 109. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนโพนจาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 110. Advanture Water Park อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 111. ณ วัง กาญจนบุรี พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 112. หจก.แอดแวนเจอร์ วอเตอร์ ปาร์ค  สระบุรี มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 113. ร้านชำจีปุก กรุงเทพฯ มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 114. ต้นยางนมผงเด็ก ลำปาง มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 115. ร้านค้ากฤษณ์นำชัยพาณิชย์ ตรัง กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 116. บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) ราชบุรี กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 117. สนามบลูแซฟไฟร์กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท กาญจนบุรี กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 118. กองทุนหมู่บ้านหนองมะปริง ระยอง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 119. กองทุนหมู่บ้านตะเคียนรามตะวันออก ศรีสะเกษ สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 120. คุณพิชัยณรงค์  อุตรดิตถ์ สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 121. VillageShop ระยอง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 122. ranger shop ลพบุรี สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 123. Join Mart ลำพููน สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 124. สายฝนมินิมาร์ท จันทบุรี สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 125. ร้านค้าประชารัฐชุมชนหมู่3 พระนครศรีอยุธยา กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 126. ร้านค้าชุุมชนบ้านเนินฆ้อ หมู่5 ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 127. หมู่บ้านวังหว้า ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 128. หมู่บ้านคลองปูน ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 129. กองทุนหมู่บ้านห้างญวน ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 130. ร้านค้าชุมชนบ้านน้ำเขียว ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 131. ร้านค้าชุมชนบ้านสองพี่น้อง ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 132. ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโคกนาดี สกลนคร กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 133. ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร สกลนคร กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 134. ร้านค้าชุมชนบ้านหนองแฟบ ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 135. ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยน้ำเขียว ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 136. กองทุนหมู่บ้านหนองรี ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 137. กองทุนหมู่บ้านทะเลน้อย ม.6 ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 138. ร้านค้าชุมชนบ้านมงคล ระยอง กันยายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 139. คุณสุรพงษ์ สิงห์บุรี ตุุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 140. ร้านค้าชุมชนประชารัฐ ระยอง ตุุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 141. กองทุนหมู่บ้านเขาตาหน่วย ระยอง ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 142. อี๊ดมินิมาร์ท เชียงราย ตุลาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 143. ร้านค้าชุมชนบ้านหนองสะพาน ระยอง พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 144. ร้านค้าชุมชนป่าซางบุนนาก หมู่ 12 เชียงราย พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 145. ร้านโจ๊กเกอร์ เชียงราย ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 146. K.C.Food เพชรบูรณ์ ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 147. ร้านชำบ้านกรีน ปทุมธานี มกราคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 148. ร้านกะหรอมินิมาร์ท นครศรีธรรมราช มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 149. ร้านค้าประชารัฐ บ้านหนองยาง ตราด กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 150. เมียงดง สุรินทร์ กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 151. สวัสดิการโรงงานน้ำตาลพิมาย นครราชสีมา กุมภาพันธ์ 2560  จำนวน 2 เครื่อง
 152. ร้านอารีรัตน์ สุรินทร์ มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 153. ร้านประกวด พิษณุโลก มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 154. ปะเลอะเยอะแยะ เชียงราย มีนาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 155. ร้านค้าชุมชนบ้านหนองไผ่ ของแก่น เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 156. หมวยปทุมชุดชั้นใน ปทุมธานี พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 157. ร้านสวัสดิการชมรม อสม.ตำบลพังขว้าง สกลนคร พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 158. สกลนครมาสเตอร์มินิมาร์ท สกลนคร พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 159. โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 160. Accounting Shop เชียงราย พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 161. บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด กัมพูชา พฤษภาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 162. ร้านสินค้าไทย กรุงเทพฯ มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 163. แหม่มการค้า นครราชสีมา มิถุนายน 2560จำนวน 2 เครื่อง
 164. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา พระนครศรีอยุธยา มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 165. ศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโอ่ง ราชบุรี มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 166. ร้านชญาภาทุกอย่าง 20 กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 167. ร้านค้าชุมชนบ้านสันหลวงกลาง เชียงราย สิงหาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 168. ยานางช็อป หนองบัวลำภู สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 169. คอฟฟี่โฮม มินิมาร์ท ชลบุรี กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 170. ฉัตรทองพานิช สุรินทร์ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 171. คุณก่อกนก กรุงเทพฯ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 172. ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 173. ร้านอาร์ เอส มาร์เก็ตติ้ง แพร่ กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 174. ร้านค้าประชารัฐหมู่ 9 จันทบุรี ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 175. ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านเนินฆ้อ ระยอง ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 176. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง พิษณุโลก ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 177. ร้านไข่มาบข่า ระยอง ตุลาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 178. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต ตุลาคม 2560 จำนวน 2 เครื่อง
 179. ร้านค้าประชารัฐบ้านแม่ปุง ลำปาง พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 180. บอย กันเอง 2 (พนัสนิคม อุดรธานี) อุดรธานี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 181. บอย กันเอง 3 แพร่ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 182. ร้าน ส.สิทธิชัย กำแพงเพชร พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 183. ร้านค้าประชารัฐบ้านกอกชุม ลำปาง พฤศจิกายน 2560
 184. ร้านค้าชุมชนบ้านเปาปม แพร่ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 185. ร้านค้าชุมชนบ้านดงยอ สกลนคร พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 186. ปาริชาติ ฟาร์มาซี กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 187. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ไก่โต้ง พิมาย นครราชสีมา พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

 

client_recycle

Recycle

 1. 22 รีไซเคิล เชียงใหม่ มกราคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 2. กรุ๊ปรีไซเคิล ปทุมธานี มิถุนายน 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 3. นนทพัทธิ์ค้าของเก่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ กรกฎาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 4. วงษ์พาณิชย์ สาขามัยลาภ+เคหะร่มเกล้า กรุงเทพฯ สิงหาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 5. เจริญทรัพย์รีไซเคิล เชียงใหม่ สิงหาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 6. วงษ์พาณิชย์ สาขาอุทัยธานี อุทัยธานี ตุลาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 7. ศิริทรัพย์พานิช กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 8. ยงเฮง มหาชัย รีไซเคิล สมุทรสาคร ธันวาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 9. วงษ์พาณิชย์ สาขารังสิต นนทบุรี ธันวาคม 2549 จำนวน 1 เครื่อง
 10. วงษ์พาณิชย์ สาขากุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ มกราคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 11. แสงทองพืชผล 1 อุดรธานี มกราคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 12. พ.ทวีทรัพย์ ค้าของเก่า เกาะสมุย กุมภาพันธ์ 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 13. วงษ์พาณิชย์ สาขาตาคลี นครสวรรค์ มีนาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 14. วงษ์พาณิชย์ สาขาวังหว้า ระยอง เมษายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 15. ศุภชัยค้าของเก่า เชียงใหม่ มิถุนายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 16. รวมโชคพาณิชย์ สกลนคร มิถุนายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 17. รสสุวรรณ สาขาหนองบัว นครสวรรค์ มิถุนายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 18. ด่านขุนทดของเก่า นครราชสีมา สิงหาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 19. บริษัท สมานทองพาณิชย์ จำกัด สมุทรสงคราม กันยายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 20. โชคอำนวย สมุทรปราการ ตุลาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 21. บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ตุลาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 22. เอกสิทธิ์รีไซเคิล อ.เมือง จ.ลำพูน พฤศจิกายน 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 23. ร้านโชคดี ปทุมธานี ธันวาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 24. ร้านนวมินทร์ 103 บึงกุ่ม กรุงเทพฯ มกราคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทองค้าของเก่า อ.แกลง จ.ระยอง มกราคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 26. วงษ์พาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา 101 กรุงเทพฯ มกราคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 27. NSR รีไซเคิล กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 28. ร้านมิตรอารี 7 บางกะปิ กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 29. วงษ์พาณิชย์ สาขาบายพาส-ศรีราชา ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 30. ร้านเมืองช้างรีไซเคิล สุรินทร์ มีนาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 31. (สงวนชื่อ M.0066) เชียงใหม่ มีนาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 32. บริษัท สมานทองพาณิชย์ จำกัด (สาขา) สมุทรสงคราม เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 33. คลังเศรษฐ์ สุราษฎร์ธานี เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 34. สยามรียูสแอนด์รีไซเคิล เพชรบูรณ์ เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 35. ทรัพย์ไพศาล เพชรบูรณ์ เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 36. รสสุวรรณ สาขาทับค้อ พิจิตร พฤษภาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 37. วงษ์พาณิชย์ อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี พฤษภาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 38. คลีนิคอัญมณี กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 39. s.k.recycle อ.เมือง จ.นนทบุรี มิถุนายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 40. ทองประเสริฐ พิจิตร มิถุนายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 41. วงษ์พาณิชย์ สาขาท่าม่วง ราชบุรี มิถุนายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 42. เทพกิจ นครสวรรค์ มิถุนายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 43. วงษ์พาณิชย์ สาขาศาลายา-นครชัยศรี นครปฐม มิถุนายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 44. พนมค้าของเก่า นนทบุรี กรกฎาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 45. ที.จี.รีไซเคิล สมุทรสาคร กรกฎาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 46. วงษ์พาณิชย์ ศรีราชา-บางละมุง ชลบุรี สิงหาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 47. บริษัท คัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์เขตระยอง จำกัด ระยอง สิงหาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 48. วงษ์พาณิชย์ ท่าใหม่ จันทบุรี กันยายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 49. ยั่งยืนโชคไพศาล ตาก กันยายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 50. วงษ์พาณิชย์ ท่าช้าง จันทบุรี ตุลาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 51. สันทรายของเก่า เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 52. วงษ์พาณิชย์ ถนนชมฐีระเวช พิจิตร ธันวาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 53. วงษ์พาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ 2 สงขลา มกราคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 54. บริษัท สุจินต์ รีไซเคิล จำกัด อ.แกลง จ.ระยอง มีนาคม 2552 จำนวน 10 เครื่อง
 55. buncha export ระนอง เมษายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 56. บริษัท วรกุลชัยแพ็กเกจซีล จำกัด เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 57. วงษ์พาณิชย์ สาขาวังจันทร์ ระยอง พฤษภาคม 2552 จำนวน 2 เครื่อง
 58. แต่งแต้ม ของเก่า สิงห์บุรี พฤษภาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 59. วงษ์พาณิชย์ สาขามีนบุรี (ถนนนิมิตรใหม่) กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 60. ร้าน ส.พาณิชย์ เพชรบูรณ์ สิงหาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 61. เจียมพลค้าของเก่า นครปฐม สิงหาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 62. ประจวบพลาสติก ประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 63. ร้านโชคชัยลาดพร้าว กรุงเทพฯ กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 64. วงษ์พาณิชย์ สาขาตราด ตราด กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 65. วงษ์พาณิชย์ วัดปานประสิทธิ์ ต.คลองด่าน สมุทรปราการ กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 66. ส.พานิช นนทบุรี ตุลาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 67. วาริน รับซื้อของเก่า อุบลราชธานี พฤศจิกายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 68. เด่นตะวันรีไซเคิล อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มกราคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 69. Double Recycle อุบลราชธานี มกราคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 70. ร้านหวังเสี่ยวตงวานิชย์ สมุทรปราการ กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 71. วงษ์พาณิชย์ สาขาลำลูกกา ปทุมธานี เมษายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 72. บริษัท ป.ทำดี จำกัด อ.เมือง จ.เชียงราย พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 73. 8 ล้านรีไซเคิล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 74. (สงวนชื่อ) เชียงใหม่ กรกฎาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 75. ร้านสว่างรีไซเคิล สกลนคร กรกฎาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 76. วงษ์พาณิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 77. พิมายรีไซเคิล นครราชสีมา สิงหาคม 2553 จำนวน 4 เครื่อง
 78. ร้านพันธมิตร ค้าของเก่า จันทบุรี ตุลาตม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 79. ศูนย์กระจายสินค้าวงษ์พาณิชย์ พระนครศรีอยุธยา ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 80. ร.ร.บ้านชากลูกหญ้า ระยอง ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 81. ซากุระรีไซเคิล เพชรบูรณ์ พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 82. มารวยค้าของเก่า เชียงใหม่ ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 83. วงษ์พาณิชย์ พุทธมณฑล สาย3 กรุงเทพฯ ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 84. วงษ์พาณิชย์ ทรายมูล ยโสธร มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 85. ศุภกิจรีไซเคิล กาญจนบุรี มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 86. บริษัท 365 รีไซเคิล จำกัด ชลบุรี มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 87. วงษ์พาณิชย์ สาขาขลุง จันทบุรี มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 88. อุบลพลาสติก รีไซเคิล อุบลราชธานี มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 89. พงษ์พาณิชย์ พระโขนง กรุงเทพฯ มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 90. ร้านไพบูลย์รวมโลหะทรัพย์ บางบอน กรุงเทพฯ เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 91. พิบูลรับซื้อของเก่า อุบลราชธานี เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 92. วงษ์พาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลา สงขลา พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 93. ทรัพย์ในดิน นครศรีธรรมราช พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 94. ร่องปลาขาวค้าของเก่า เชียงราย พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 95. โล่เจริญรีไซเคิล อ.เมือง จ.แพร่ กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 96. ร้านเจริญวัฒนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 97. นายพนธ์ของเก่า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 98. WPN รัฐแมรี่แลนด์ อเมริกา กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 99. วงษ์พาณิชย์ ซอยสามัคคี-นนทบุรี นนทบุรี กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 100. ร้านพุแคของเก่า สระบุรี ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 101. ชาญชัยค้าของเก่า พิจิตร ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 102. ร้านกิติโชติ + KTC กลาส แพร่ ตุลาคม 2554 / มิถุนายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 103. ส.เกาะแก้วค้าของเก่า ภูเก็ต พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 104. คุณรักพงศ์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 105. วงษ์พาณิชย์ เพชรเกษม 77 กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 106. วงษ์พาณิชย์ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 107. สนั่นรีไซเคิล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 108. สันติสุขรีไซเคิล นนทบุรี มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 109. อำนาจเจริญค้าของเก่า อำนาจเจริญ มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 110. วงษ์พาณิชย์ โพธิ์แก้ว กรุงเทพฯ มีนาคม 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 111. KK Recycle กรุงเทพฯ มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 112. ช.รุ่งเรืองทรัพย์ ลพบุรี เมษายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 113. จอ สอ รีไซเคิล เพชรบุรี เมษายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 114. มิตรอารี (โพธิ์แก้ว) กรุงเทพฯ เมษายน 2555 จำนวน 2 เครื่อง
 115. วงษ์พาณิชย์ รีไซเคิลลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เมษายน 2555 จำนวน 3 เครื่อง
 116. วงษ์พาณิชย์ สาขา อ.ตาพระยา สระแก้ว พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 117. ร้านอมรค้าของเก่า ปทุมธานี พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 118. วงษ์พาณิชย์ สาขาเตาปูน สระบุรี พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 119. G&H เชียงใหม่ พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 120. Green Earth Recycle ระยอง พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 121. เชียงใหม่ รักษ์โลก เชียงใหม่ พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 122. บจ.สหพี.วี.ซี กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 123. New Wisdom กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 124. วงษ์พาณิชย์ สาขาฉลองกรุง ปทุมธานี มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 125. ส.รวมเศษสันทราย เชียงใหม่ มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 126. พารารีไซเคิล กรุงเทพฯ มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 127. เจริญรุ่งเรืองรีไซเคิล สระบุรี มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 128. WPN-DONWAI นครปฐม กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 129. รักษ์รีไซเคิล ลำพูน สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 130. น้ำยืนรับซื้อของเก่า อุบลราชธานี กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 131. บ้านเพรีไซเคิล ระยอง กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 132. เจริญวัฒนา ชลบุรี กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 133. กรอนันต์อิเล็คทรอนิกส์รีไซเคิล กรุงเทพฯ ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 134. วงษ์พาณิชย์ สามแยกคลองยาง สุโขทัย ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 135. ทรัพย์ทวี สุรินทร์ สุรินทร์ พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 136. ร้านโชคประสิทธิ์ อุดรธานี ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 137. สหกิจ (สิงห์บุรี) สิงห์บุรี ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 138. คุณทัศนีย์ สิงห์บุรี ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 139. วงษ์พาณิชย์ ลำปาง ลำปาง มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 140. ลิ้มเป้งหลี พิษณุโลก มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 141. บริษัท เขาทอยรีไซเคิล จำกัด พังงา มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 142. วงษ์พาณิชย์ คลองแห สงขลา กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 143. ร้านต.รุ่งเรืองค้าของเก่า (2011) นครสวรรค์ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 144. โกเพชรค้าเหล็ก สงขลา กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 145. ดอนตาลรีไซเคิล มุกดาหาร กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 146. คุณจิรวรรณ นครราชสีมา กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 147. บริษัท 4น. โชคพัฒนา จำกัด พระนครศรีอยุธยา กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 148. บริษัท ชัยชนะรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 149. อุ๊รีไซเคิล ศรีสะเกษ มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 150. วงษ์พาณิชย์ สาขาเหนือคลอง กระบี่ มีนาคม 2556 จำนวน 3 เครื่อง
 151. ร้านขุมทรัพย์ 1 กรุงเทพฯ มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 152. ชัยรุ่งเรืองรีไซเคิล (คลอง9) ปทุมธานี มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 153. บ้านใหม่ชัยวดี บุรีรัมย์ มีนาคม 2556จำนวน 1 เครื่อง
 154. ปรามขยะพิมาย นครราชสีมา มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 155. ช้างแดงโลหะกิจ หนองบัวลำภู มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 156. สุพรรณรีไซเคิล ร้อยเอ็ด เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 157. วงษ์พาณิชย์ สกลนคร สกลนคร พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 158. ธวัชรีไซเคิล กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 159. วงษ์พาณิชย์ สุวินทวงศ์ 18 กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 160. โป๊ยเฮง สมุทรปราการ มิถุนายน 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 161. มิ่งขวัญรีไซเคิล กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 162. พวงทวีสิน ฉะเชิงเทรา กรกฎาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 163. ต.ดีเฮง ระยอง สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 164. ป้าษรรีไซเคิล ระยอง สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 165. ลิ้มสือพาณิชย์ วงษ์พาณิชย์ชุมพวง นครราชสีมา ตุลาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 166. นครรีไซเคิล 2012 ร้อยเอ็ด ตุลาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 167. “วงษ์พาณิชย์สาขาทุ่งเสลี่ยม (เดิมชื่อ วงษ์พาณิชย์ สาขาไทยชนะศึก)” สุโขทัย ตุลาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 168. วรรณพัชรรีไซเคิล แพร่ พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 169. วงษ์พาณิชย์พัทยา(หนองปรือ) ชลบุรี มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 170. วงษ์พาณิชย์ สาขาถนนบายพาส-พิมาย ปทุมธานี มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 171. เจ๊หน่อย รีไซเคิล นครปฐม กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 172. หจก.ทองแสนโรจน์ นครราชสีมา กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 173. รุ่งชัยเจริญ กรุงเทพฯ มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 174. หจก.พรชัยค้าเหล็ก (2555) นครราชสีมา พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 175. ไบร์ทวิชั่น รีไซเคิล เชียงราย เมษายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 176. วงษ์พาณิชย์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ เมษายน 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 177. ถนัดชัยรีไซเคิล สุรินทร์ พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 178. S.N.D.Recycle นครปฐม พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 179. ป.ภักดีรีไซเคิล ชัยภูมิ พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 180. คุณชนัญชิดา ตาก พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 181. เกียงเซียงพาณิชย์ นครราชสีมา กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 182. อาณาจักรีไซเคิล ขอนแก่น กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 183. บริษัท ขอนแก่นเวิลด์รีไซเคิล จำกัด ขอนแก่น กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 184. ร้านพารุ่งเรืองรีไซเคิล นครพนม กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 185. วงษ์พาณิชย์ สาขาบ้านกลาง ลำพูน กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 186. ภูศิริรับซื้อน้ำมันพืชเก่า นครราชสีมา สิงหาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 187. คุณวิมาน ตาก กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 188. คุณชฎารัตน์ ชลบุรี กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 189. พรอำนวยรีไซเคิล ร้อยเอ็ด ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 190. พี.เอ็น.รีไซเคิล นครราชสีมา ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 191. วงษ์พาณิชย์เกาะลันตา กระบี่ ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 192. หจก.พรชัยค้าเหล็กโคราช(2555) นครราชสีมา พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 193. จึงเฮง อุดรธานี ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 194. วงษ์พาณิชย์ สาขาเทิง พะเยา ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 195. ร้านโค้วลิ้มเฮง รับซื้อของเก่า นครสวรรค์ มกราคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 196. วงษ์พาณิชย์ สาขาวังสะพุง เลย มกราคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 197. บริษัท ชัชวาล รีไซเคิล จำกัด นครปฐม มกราคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 198. ณัฐเดชน์2014 นครปฐม มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 199. วงษ์พาณิชย์ สาขาชมพู ลำปาง มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 200. วงษ์พาณิชย์ บ้านแจ่ม ลำพูน มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 201. วงษ์พาณิชย์ตะกุด สระบุรี เมษายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 202. บริษัท เจดีย์ไทย สตีล จำกัด กรุงเทพฯ เมษายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 203. บริษัท เอ็ม.อาร์.พี รีไซเคิล จำกัด (วงษ์พาณิชย์ บางพูน) ปทุมธานี พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 204. Feng Recycle กรุงเทพฯ มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 205. สมยศสแตนเลส กรุงเทพฯ มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 206. แกล้วทนงค์ค้าเหล็ก นครศรีธรมมราช มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 207. KS ธัญญดารีไซเคิล นครพนม มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 208. วงษ์พาณิชย์ พัทลุง พัทลุง กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 209. ร้านนันทิพรรีไซเคิล สุราษฎร์ธานี สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 210. ร้านห้วยโจ้ของเก่า เชียงใหม่ สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 211. ร้านว่องวิทย์เจริญ หาดใหญ่ สงขลา กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 212. นวมรีไซเคิล เชียงใหม่ กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 213. บริษัท ไทยกรีน รีไซเคิล จำกัด สมุทรสาคร ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 214. ลิ้มย่งฮวด เพชรบูรณ์ พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 215. บัวรุ่งเรือง ศรีสะเกษ มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 216. จิวเล็กสกลนคร สกลนคร มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 217. ร้านเจริญการค้า เชียงราย มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 218. ร้านทรัพย์สยามของเก่า เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 219. นครรีไซเคิล สมเด็จ กาฬสินธุ์ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 220. วงษ์พาณิชย์ สาขาตำบลท้ายดง เพชรบูรณ์ พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 221. กรุงเทพค้าโลหะ กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 222. ร้านธัญญทรัพย์รีไซเคิล ตรัง พฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 223. พรพาณิชย์ สกลนคร ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 224. เพิ่มทรัพย์รีไซเคิล ปทุมธานี ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 225. วงษ์พาณิชย์สาขาดีลัง ลพบุรี ลพบุรี มกราคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 226. วงษ์พาณิชย์สาขาแม่ปะ (บุญมากรีไซเคิล) ตาก กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 227. MUTARU กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 228. ส.ทวีทรัพย์ รีไซเคิล ปราจีนบุรี มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 229. บริษัท พงศ์พสินฐ์ จำกัด เชียงใหม่ มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 230. ชนเกษม 40 รีไซเคิล สุราษฎร์ธานี มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 231. อาบูรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สาขามะนังตายอ นราธิวาส มิถุนายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 232. บ้านเหลื่อมรีไซเคิล นครราชสีมา สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 233. ส.เจริญชัยรีไซเคิล ปทุมธานี สิงหาคม 2560 จำนวน 3 เครื่อง
 234. วงษ์พาณิชย์ สาขาผักไห่ อ่างทอง ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 235. ร้านพานทอง สตีลกรุ๊ป ชลบุรี ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง

 

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมเมทัลชีท

MetalSheet

 1. ร้านยิ่งเจริญวัสดุ เลย กันยายน 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 2. ร้านเติมทรัพย์เมทัลชีท เลย พฤศจิกายน 2556 จำนวน  2 เครื่อง
 3. รุ่งเรืองหลังคาเหล็ก อุบลราชธานี กรกฎาคม 2558 จำนวน  10 เครื่อง 5 สาขา
 4. ทุ่งเสลี่ยมเมทัลชีท สุโขทัย สิงหาคม 2558 จำนวน  2 เครื่อง
 5. บ้านด่านเมทัลชีท สุโขทัย กันยายน 2558 จำนวน  1 เครื่อง
 6. เอสพีจี เมทัลชีท หนองคาย ตุลาคม 2558 จำนวน  1 เครื่อง
 7. เอส.ซี.เอ็น เมทัลชีท ราชบุรี มกราคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 8. หงษ์ทองเมทัลชีท พะเยา มกราคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 9. หจก.3ดี เมททอล โปรดักส์ ระยอง กรกฎาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 10. ร้านคำเชียงแสนอลูมิเนียม เชียงราย กรกฎาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 11. 3ดี ล้านนา ชัตเตอร์ ลำพูน กรกฎาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 12. อากงเมทัลชีท พิษณุโลก สิงหาคม 2559 จำนวน  2 เครื่อง
 13. หลังคาเหล็กสมพรพาณิชย์ หนองคาย ธันวาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 14. ร้านเหล็กล้านนา เชียงใหม่ มกราคม 2560 จำนวน  4 เครื่อง
 15. บริษัท 3A แสนตุ้งเมทัลชีท ตราด กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 16. สยามเทค หลังคาเหล็ก สุุรินทร์ เมษายน 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 17. บริษัท พี.เอ็กซ์.เมททอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ชลบุรี กรกฎาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง

CoopMan

 1. ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยนบางปู จำกัด สมุทรปราการ มีนาคม 2558 จำนวน  3 เครื่อง
 2. ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เพชรบุรี เมษายน 2558 จำนวน  2 เครื่อง
 3. ร้านรุจิพรรณ แม่ฮ่องสอน พฤษภาคม 2558 จำนวน  1 เครื่อง

SparePartBiz

 1. ร้านทีอาร์อะไหล่ยนต์ เชียงราย มกราคม 2559 จำนวน  2 เครื่อง
 2. เลี้ยงอะไหล่ ตาก กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 3. ณ พรสวรรค์อิเลคทริค กำแพงเพชร พฤษภาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูหาอะไหล่ยนต์ สงขลา สิงหาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 5. ร้านพรสุวรรณอะไหล่ยนต์ สระแก้ว สิงหาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง

ResidenceBiz

 1. โกลเด้น พูล โฮเทล เชียงราย มิถุนายน 2557 จำนวน  3 เครื่อง
 2. แพรภูมิบุรี แพร่ กรกฎาคม 2557 จำนวน  1 เครื่อง
 3. ทับทิมรีสอร์ท ระยอง กรกฎาคม 2560 จำนวน  2 เครื่อง
 4. โรงแรม ปลายฟ้า รีสอร์ท บ้านไร่ อุทัยธานี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

AgroBiz

 1. อินทนิล แม่ฮ่องสอน สิงหาคม 2558 จำนวน  2 เครื่อง
 2. นำโชคการเกษตร ยโสธร กันยายน 2558 จำนวน  2 เครื่อง
 3. บริษัท การเกษตรเฟื่องฟู วัสดุภัณฑ์ จำกัด น่าน กุมภาพันธ์ จำนวน  1 เครื่อง
 4. ปุ๋ยเมืองกาญจน์พัฒนาภูมิ กาญจนบุรี กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 5. ทรัพย์หนุนฟาร์ม ชุมพร มีนาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 6. มงกุฎการเกษตร กำแพงเพชร มีนาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 7. ร้านศศิธรการเกษตร นครนายก เมษายน 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 8. บริษัท ต้นน้ำเพื่อนเกษตร จำกัด ชุมพร ตุลาคม 2560 จำนวน  2 เครื่อง
 9. หจก.เกษตรเฟื่องฟู น่าน ตุลาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง

Fitness

 1. RAMBO GYM ลำพูน มีนาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 2. TG FITNESS ชัยภูมิ เมษายน 2560 จำนวน  1 เครื่อง

FruitBiz

 1. ทรัพย์ในดิน นครศรีธรรมราช พฤศจิกายน 2558 จำนวน  2 เครื่อง
 2. บริษัท ไต๋ ฟู้ด จำกัด ลำพูน สิงหาคม 2559 จำนวน  3 เครื่อง (Fruit3)
 3. สกุลทอง (เจ้จำลอง) เชียงใหม่ ลูกค้าเก่าแล้ว จำนวน  1 เครื่อง (Fruit2)
 4. สมบูรณ์การค้า กาญจนบุรี ธันวาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 5. บริษัท 558 อินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด ลำพูน มิถุนายน 2560 จำนวน  1 เครื่อง (Fruit2)
 6. บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด เชียงใหม่ มิถุนายน 2560 จำนวน  1 เครื่อง (Fruit2)
 7. โกดังธนบุรี ระยอง กันยายน 2560 จำนวน  1 เครื่อง (Fruit2)
 8. เฮียมืด ลำพูน ตุลาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง (Fruit2)

Hydraulic

 1. เค อาร์ ดี ไฮดรอลิค ระยอง กันยายน 2558 จำนวน  2 เครื่อง

MyComplex

 1. Min Snooker Club กรุงเทพฯ มีนาคม 2550 จำนวน  1 เครื่อง
 2. แกรนด์สนุ๊กเกอร์ กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2550 จำนวน  1 เครื่อง
 3. Snooker Club กรุงเทพฯ สิงหาคม 2550 จำนวน  1 เครื่อง
 4. บ้านเกื้อสนุ๊กเกอร์ นครราชสีมา กันยายน 2550 จำนวน  1 เครื่อง
 5. คุณธนวิทย์ กรุงเทพฯ กันยายน 2550 จำนวน  1 เครื่อง
 6. ไร่เลย์สนุ๊กเกอร์คลับ ขอนแก่น กรกฎาคม 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 7. Black Snooker ฉะเชิงเทรา ธันวาคม 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 8. เป็นต่อ Snooker เชียงใหม่ มีนาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 9. J Snooker กรุงเทพมหานคร กรกฎาคม 2559  จำนวน  1 เครื่อง
 10. KP snooker club ชลบุรี สิงหาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 11. DD Snooker กรุงเทพฯ มกราคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 12. The Best Snooker กรุงเทพฯ มีนาคม 2560 จำนวน  1 เครื่อง
 13. มีชัยสนุ๊กเกอร์คลับ กรุงเทพฯ สิงหาคม 2560  จำนวน  1 เครื่อง

WaterBiz

 1. น้ำดื่มมากิต้า เชียงใหม่ มิถุนายน 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 2. น้ำดิ่ม นิวสตาร์ ลำปาง กรกฎาคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 3. หจก.ทรัพย์คณาวอเตอร์ไลฟ์ มุกดาหาร กรกฎาคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 4. หจก.อควากรีน สุรินทร์ กันยายน 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 5. หจก.น้ำหนึ่ง (น้ำดื่มแซนด์) ภูเก็ต เมษายน 2556 จำนวน  1 เครื่อง
 6. หจก.เพชรไลอ้อน วอเตอร์ อุดรธานี กรกฎาคม 2556 จำนวน  1 เครื่อง
 7. Pure Star ลำปาง กันยายน 2556 จำนวน  1 เครื่อง
 8. คุณจุฑามณี เชียงราย พฤษภาคม 2557 จำนวน  1 เครื่อง
 9. น้ำดื่มซุปเปอร์ กาฬสินธุ์ ตุลาคม 2557 จำนวน  1 เครื่อง
 10. น้ำดื่มป่าสัก สุราษฎร์ธานี ธันวาคม 2557 จำนวน  1 เครื่อง
 11. หจก.ปฐพีอาภา พระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2558 จำนวน  1 เครื่อง
 12. โรงน้ำแข็งบ้านพลอย อุดรานี กันยายน 2558 จำนวน  1 เครื่อง
 13. บริษัท น้ำดื่ม โอชินไลท์ เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 14. น้ำดื่มเพชรเมืองปาน ลำปาง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวอเตอร์ กระบี่ ธันวาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 16. บริษัท เรฟโวลูชั่น ดริ้ง จำกัด ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 17. Greenness ขอนแก่น มีนาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 18. บริษัท น้ำเอย น้ำใจ จำกัด ระยอง สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง

WholeSaleBiz

 1. กำไลทิพพลาซ่า เชียงราย พฤษภาคม 2558 จำนวน  4 เครื่อง
 2. หจก.บุญพึ่งพาณิชย์ แพร่ สิงหาคม 2558 จำนวน  2 เครื่อง
 3. อุดมสินการค้า พิษณุโลก มิถุนายน 2559 จำนวน  2 เครื่อง
 4. ทับทิมรีสอร์ท ระยอง ธันวาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง
 5. ร้านอารีย์ เชียงราย กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน  1 เครื่อง

BikeShop

 1. Jackybike เชียงใหม่ จำนวน  1 เครื่อง
 2. BKKCanyonBike กรุงเทพฯ ธันวาคม 2559 จำนวน  1 เครื่อง

TireBiz

 1. หจก.รุ่งเรืองการยาง-การุ้ง อุทัยธานี พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

 

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมร้านมินิมาร์ทแบบง่าย : BizPos

BizPos

 1. ร้าน KEOS ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงหาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 2. ร้าน NUTT Mart ขอนแก่น ธันวาคม 2550 จำนวน 1 เครื่อง
 3. ร้าน สมงามมินิมาร์ท อ.กระนวน จ.ขอนแก่น มกราคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 4. ร้านใกล้ ม.พายัพ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 5. ร้าน ไวโอเล็ต มาร์ท ยะลา กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 6. ร้านโยเซอร์วิส – เมษายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 7. ร้านชลลดามินิมาร์ท – พฤษภาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 8. ร้าน 108 shop ฉะเชิงเทรา กรกฎาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 9. ร้าน ป.ติ๊กมินิมาร์ท ขอนแก่น กรกฎาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 10. ร้านดีแน่ เชียงใหม่ สิงหาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 11. TF mart ปทุมธานี พฤศจิกายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 12. รพ.อู่ทอง สุพรรณบุรี พฤศจิกายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 13. O&J SHOP สระบุรี พฤศจิกายน 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 14. ปั๊มโชคชัยบริการ สุรินทร์ ธันวาคม 2551 จำนวน 1 เครื่อง
 15. ร้านไกรทองพานิช แพร่ กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 16. prm service อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมษายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 17. โอ เค มาร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พฤษภาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 18. ร้านทรัพย์สินภัทรา อ.แม่ทา จ.ลำพูน สิงหาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 19. ร้านลูกแก้วการเกษตร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สิงหาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 20. Dream and I นราธิวาส สิงหาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 21. ร้านสุพรรณี ถ.เอกชัย-บางบอน กรุงเทพฯ กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 22. ลักกี้มาร์ท อุบลราชธานี กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 23. ร้านแค่เอื้อม ระยอง กันยายน 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 24. ร้าน 108 SHOP บ่อยาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตุลาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 25. ร้านกนกวรรณ แพร่ ตุลาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 26. 1 centerservice Co.,LTD. ปทุมธานี พฤศจิกายน 2552 จำนวน 5 เครื่อง
 27. ร้านเก้ามินิมาร์ท พิจิตร ธันวาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 28. เติมฝันมินมาร์ท ภูเก็ต ธันวาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 29. อ้อยทองช็อป ตาก ธันวาคม 2552 จำนวน 1 เครื่อง
 30. จระเข้น้ำปิงกรุ๊ป แม่ฮ่องสอน มกราคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 31. ร้านไวสมพรพาณิชย์ พระนครศรีอยุธยา มกราคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 32. ร้านวันเพ็ญ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 33. ร้าน NG BABY SHOP  สุราษฎร์ธานี กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 34. RC Shop กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 35. ยู่ฮงไฮเวย์ พะเยา มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 36. ร้านค้าของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เชียงใหม่ มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 37. Coffee Mart กาญกนกคอนโด3 เชียงใหม่ มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 38. ร้านคอมถูก ไอที เชียงราย มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 39. แม่เหี๊ยะอาหารสัตว์ เชียงใหม่ มีนาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 40. WeZa Internet @ Computer เชียงราย เมษายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 41. ชวาลาพาณิชย์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมษายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 42. บ้านฟาร์มกาแฟ นครราชสีมา เมษายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 43. ร้าน LPG สุพรรณบุรี เมษายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 44. ร.ร.หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 45. Siam Lanna Foods เชียงใหม่ พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 46. นนทพัทธิ์พริ้นติ้ง เชียงใหม่ พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 47. ร้านไม้หอมเพ็ทช็อป อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 48. ร้าน ซี.เอ. (จำหน่ายเสื้อผ้า) สุโขทัย มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 49. ร้านติ๋มสะดวกซื้อ สุราษฎร์ธานี มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 50. SY-shop สระแก้ว มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 51. ฝขก.สคศ.สสภ. เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 52. สนมะพร้าวใต้ กำแพงเพชร มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 53. 108 shop ประจวบคีรีขันธ์ มิถุนายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 54. ร้านชำ ช๊อป (รร.นานาชาติ PTSI) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กรกฎาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 55. ร้านค้า จษ-ร่วมใจ กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 56. ร้านริสา บุรีรัมย์ กรกฎาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 57. Panda Star Mart เชียงใหม่ สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 58. ร้านปั้นไอที ระนอง สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 59. (สงวนชื่อ) จันทบุรี สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 60. พนัสบิวตี้ ชลบุรี สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 61. ร้านสวัสดีบางเขน เชียงใหม่ สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 62. โพนทองการเกษตร สกลนคร สิงหาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 63. ร้าน@ccessorie computer กำแพงเพชร กันยายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 64. ร้าน T&Q กรุงเทพฯ กันยายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 65. ร้านเจสโตร์ หนองคาย ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 66. ร้านศุภญา เชียงราย ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 67. ร้านพงษ์นภัสร์ เชียงใหม่ ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 68. ร้านพวงจันทร์ศรีออยล์ เชียงใหม่ ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 69. Salwalee minimart ระยอง ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 70. เฟรนด์มาร์ท กำแพงเพชร ตุลาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 71. ร้าน For You minimart กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 72. JIGSAW กรุงเทพฯ พฤษจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 73. วัชระพาณิชย์ เชียงราย พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 74. ศูนย์การเรียนรู้การขายวิทยาลัยสารพัดช่าง กำแพงเพชร พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 75. ร้าน ๙๙ ช๊อป นนทบุรี พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 76. คุณจริยวรรณ กระบี่ พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 77. ร้านทรัพย์ทวีพูน นครพนม พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 78. ร้านรุ่งเรืองออนไลน์ สุรินทร์ พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 79. PAE PHONE อุตรดิตถ์ พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 80. ปลื้ม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 81. ร้านมีนา  ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 82. ร้านลิ้มเฮงเส็ง สุพรรณบุรี ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 83. คุณวรลักษณ์ กรุงเทพฯ ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 84. คุณปาริฉัตร นนทบุรี ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 85. คุณกนกนาถ กรุงเทพฯ ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 86. ภัชราภรยูงทองออยล์ หนองคาย ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 87. ร้านลิ้มเฮงเส็ง 2 สุพรรณบุรี ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 88. คุณทรงราช ภูเก็ต ธันวาคม 2553 จำนวน 1 เครื่อง
 89. ไม้น้ำเมล็ดกาแฟ เชียงใหม่ มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 90. หจก.พานพิเศษปิโตรเลียม เชียงราย มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 91. ชนแดนมินิมาร์ท สงขลา มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 92. ร้านหน่อยดินดำ มหาสารคาม มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 93. ร้าน Bellezza กรุงเทพฯ มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 94. ร้านศิริไพบูลย์ เชียงราย มกราคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 95. ร้านเซเว่นมือถือ ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 96. ร้านศรินยามินิมาร์ท ลำปาง กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 97. Joeclub สุรินทร์ กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 98. มิ๊ก กะ โม ชัยภูมิ มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 99. บจ.ลี้กิจเจริญแสง สมุทรสาคร มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 100. บิ๊กโจ นนทบุรี มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 101. ร.ร.ท่ามะกาบุญสิริวิทยา กาญจนบุรี มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 102. คุณพิชชาพา ระยอง มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 103. หจก.โอนเนอร์ส แอท วัน (สาขารพ.มนารมย์) กรุงเทพฯ มีนาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 104. ร้านลุงโภชน์ นครศรีธรรมราช เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 105. Super Ten Mart พระนครศรีอยุธยา เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 106. ร้าน Happy Mart หนองบัวลำภู เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 107. ป้าหมาย กรุงเทพฯ เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 108. ลั้นลาคอมแอนด์ก็อปปี้ปริ้นท์ กรุงเทพฯ เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 109. คุณทิพยวิภา ชลบุรี เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 110. กันเองมือถือ นครสวรรค์ เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 111. ทอมการค้า นครสวรรค์ เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 112. ร้านศรินยามินิมาร์ท เชียงใหม่ เมษายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 113. คุณวิฑูร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 114. ใบตองคอมพิวเตอร์เซอร์วิส อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 115. ร้านมาร์โก้ มหาสารคาม พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 116. ในสระมินิมาร์ท กระบี่ พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 117. คุณวุฒิชัย สุรินทร์ พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 118. เฮงเฮงมินิมาร์ท อุบลราชธานี พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 119. คุณสุชัย สมุทรสงคราม พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 120. คุณปิยพงศ์ แพร่ พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 121. คุณนุชนาฏ เพชรบูรณ์ พฤษภาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 122. คุณปวีณา ภูเก็ต มิถุนายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 123. ร้านปอบิวตี้ กรุงเทพฯ มิถุนายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 124. ร้านแชมป์ดิจิตอลแล็บ สงขลา มิถุนายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 125. คุณนิรุทธ์ อุบลราชธานี กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 126. ร้านค้าชุมชนพอเพียงห้าแยกกกโพธิ์ ร้อยเอ็ด กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 127. Happy Mart เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 128. คุณสุชาติ กาญจนบุรี กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 129. ร้านค้ำพาณิชย์ เชียงใหม่ กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 130. ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม (sponsor) กาญจนบุรี กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 131. คุณสิรินภา กำแพงเพชร กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 132. คุณทชาทร ร้อยเอ็ด กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 133. QP209 (บจ.ควอลิตี้พูลแอนด์สปา) เชียงใหม่ กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 134. ร้านทรัพย์ทวีชัย สมุทรสาคร กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 135. คุณอิสรา นครราชสีมา กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 136. ร้านเพราะบุญ มุกดาหาร กรกฎาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 137. คลองท่อมเพื่อนสัตว์เลี้ยง กระบี่ สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 138. ร้านโอปอลล์มินิมาร์ท น่าน สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 139. (สงวนชื่อ) อุบลราชธานี สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 140. ร้านกอไผ่ เชียงใหม่ สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 141. ร้านคุณหญิง อุบลราชธานี สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 142. อ.รุ่งเรืองพาณิชย์ หนองคาย สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 143. เชียงใหม่นมผง เชียงใหม่ สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 144. คุณทองยุ่น นครพนม สิงหาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 145. ร้านบัวทอง อุดรธานี กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 146. ร้านชบามาปาย (sponsor) แม่ฮ่องสอน กันยายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 147. ร้าน ff.com ลำปาง ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 148. V-shop เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 149. ปึงหงี่เชียง ปราจีนบุรี ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 150. OT Minimart เชียงใหม่ ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 151. ร้าน m mart2 เชียงใหม่ ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 152. โรงงานซอสพริกแสงชัย อุดรธานี ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 153. ร้านตั้งขายดี สกลนคร ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 154. คุณณัฐนรี สงขลา ตุลาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 155. มาวินคอสเมติคส์ เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 156. แสนดีมาร์ท ร้อยเอ็ด พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 157. คุณกิตติพงษ์ มหาสารคาม พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 158. เจ.เอ.มินิมาร์ท นครศรีธรรมราช พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 159. ร้านล่ามช้างพระเครื่อง เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 160. คุณบุศรา นครพนม พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 161. คุณดำรัสศรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 162. ร้านอารมย์ดี สมุทรสงคราม พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 163. อุตรดิตถ์ ช๊อปปิ้งโฮม อุตรดิตถ์ พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 164. คุณมนตรี ยโสธร พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 165. ในสระการค้า กระบี่ พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 166. ร้านขวัญเมืองคอมพิวเตอร์ กระบี่ ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 167. ร้านช่องฟ้าเซ็นเตอร์เซอร์วิส พังงา ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 168. พรุเตียนมินิมาร์ท กระบี่ ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 169. สามย่านไอที ระยอง ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 170. สกายแล็ปคอมพิวเตอร์ บุรีรัมย์ ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 171. คุณประการชัย ขอนแก่น ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 172. คุณเกรียงไกร ชลบุรี ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 173. สหกรณ์บุญนิยม อุบลราชธานี ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 174. คุณกมลภรณ์ กาญจนบุรี ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 175. คุณวีระยา นครพนม ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 176. คุณวิศิษย์ศักดิ์ อ.คลองหลวง จ.ปุทมธานี ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 177. คุณอุทัย เชียงราย ธันวาคม 2554 จำนวน 1 เครื่อง
 178. คุณดิษฐพล อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี มกราคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 179. ร้านภาพร นครศรีธรรมราช มกราคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 180. คุณจักรภพ ประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 181. เอ็น.ยู.ที. คอมพิวเทค เพชรบุรี มกราคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 182. ร้าน 59SHOP นครสวรรค์ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 183. ร้าน POP SERVICE  อ.เมือง จ.ลำพูน กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 184. ร้านจารุวัฒ ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 185. หจก.ลี้ฮะจักกรุ๊ป เชียงราย กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 186. ร้านขนิษฐาพาณิชย์ อุดรธานี กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 187. คุณกฤตยา เพชรบุรี กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 188. คุณวิโรจน์ เชียงราย มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 189. คุณเกรียงไกร เขตบางบอน กรุงเทพฯ มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 190. ร้านถุงเงินการค้า ลำพูน มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 191. คังเซนเคนโกศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 192. ทรัพย์ทวีพาณิชย์ สุราษฎร์ธานี มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 193. CK MART  พัทลุง มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 194. คุณไพศาล สระบุรี มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 195. พัสตาพาณิชย์ กำแพงเพชร มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 196. เมืองน่านช็อป น่าน มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 197. คุณชนกนาถ มุกดาหาร มีนาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 198. ร้าน KIDDY GROW เชียงใหม่ เมษายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 199. My Family เชียงใหม่ พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 200. N.TOYS อ่างทอง พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 201. สำนักงานคาเมร่า ปัตตานี พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 202. ร้าน 4บ. มินิมาร์ท ภูเก็ต พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 203. ร้านนานาขนม มหาสารคาม พฤษภาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 204. Beauty House สกลนคร มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 205. ร้านนำโชคการเกษตร กรุงเทพฯ มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 206. คุณอัญชลี สุพรรณบุรี มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 207. ดากานดาพาณิชย์ นครสวรรค์ มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 208. ร้านป๊ากะม๊า สงขลา มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 209. คุณอนุกร บุรีรัมย์ มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 210. ร้านสุมาลี ศรีสะเกษ มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 211. SK Minimart เชียงใหม่ มิถุนายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 212. กาญจนามินิมาร์ท เพชรบูรณ์ กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 213. คุณณิชกุล สุพรรณบุรี กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 214. ร้านอารีย์การค้า เชียงราย กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 215. คุณขนิษฐา นครสวรรค์ กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 216. คุณมานพ สุพรรณบุรี กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 217. คุณโอ สเลนเดอร์ช็อป ลำปาง กรกฎาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 218. คุณชัยชาติ อุบลราชธานี สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 219. คุณพัชรอนงค์ ลำปาง สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 220. คุณชลธิชา ลพบุรี สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 221. ไพลินช็อป แพร่ สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 222. นครพิงค์โปร์ไบค์ เชียงใหม่ สิงหาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 223. พิชญาดาเภสัช ศรีสะเกษ กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 224. ร้านวรรณวัฒน์ สาขาบ้านห้วยกาน ลำพูน กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 225. ร้านวิไลพร นครราชสีมา กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 226. คุณศิริพร พังงา กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 227. คุณรัชฎา ตรัง กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 228. วุฒิชัยการค้า พังงา กันยายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 229. อุ๋งอิ๋ง มินิมาร์ท เชียงใหม่ ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 230. ศรีสกลค้าข้าว สกลนคร ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 231. คุณสิน เชียงราย ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 232. บีบีการไฟฟ้า ชลบุรี ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 233. ร.ร.พิชัย (Sponsor) PhichaiSchool อุตรดิตถ์ ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 234. ดาต้า ก๊อปปี้ เซอร์วิส ร้อยเอ็ด ตุลาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 235. คุณจิตต์สิน ขอนแก่น พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 236. คุณดวงพร สุราษฎร์ธานี พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 237. จินจอยมินิมาร์ท อุบลราชธานี พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 238. Jewelry ภูเก็ต พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 239. คุณวัฒยากรณ์ มุกดาหาร พฤศจิกายน 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 240. บ้านอนุรักษ์กระดาษสา เชียงใหม่ ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 241. ปาร์ตี้โฟน  เชียงใหม่ ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 242. อ้อยนมสด2 เชียงใหม่ ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 243. K Minimart กรุงเทพฯ ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 244. สัตตบุษย์ อุดรธานี ธันวาคม 2555 SolutionBizPos
 245. สวนหลวงการค้า นครศรีธรรมราช ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 246. พินิจการค้า น่าน ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 247. พอเพียงมินิมาร์ท พิษณุโลก ธันวาคม 2555 จำนวน 1 เครื่อง
 248. อีซี่ ดรัก เชียงใหม่ มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 249. L.K.supermart พังงา มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 250. ร้านชบาซุปเปอร์มาร์เกต ยินดีต้อนรับ น่าน มกราคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 251. ขวานทองสโตร์ นครปฐม กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 252. หจก.เชียงใหม่ พี.เอ็น.อะไหล่ยนต์ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 253. สมาร์ทเบรนแม่โจ้ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 254. ร้าน TEETA (จำหนายกระเป๋า) เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 255. I Shop ชัยภูมิ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 256. ไวท์เฮาส์ เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 257. ร้านเพิ่มทรัพย์ ระยอง กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 258. เชียงคำนมผง พะเยา กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 259. Siam เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 260. คุณสุวรรณา ชัยภูมิ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 261. Dee Mart กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 262. ส.สำราญ สุรินทร์ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 263. บ้านเด็ก เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 264. DEEPROM SHOP นนทบุรี มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 265. มิว มินิมาร์ท เชียงใหม่ มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 266. วังสปาเฟรช ระยอง มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 267. Hydrophile Shop นครศรีธรรมราช มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 268. ประหยัดดีมินิมาร์ท แพร่ มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 269. บัวธรรมโอทอป เชียงใหม่ มีนาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 270. ทีนาเพอร์โซน่า จันทบุรี เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 271. แอ๊ด ชุมพวง ร้อยเอ็ด เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 272. สันทรายนมผง เชียงใหม่ เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 273. Skynew Mart บุรีรัมย์ เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 274. ร้านเกมส์ SuperRich เชียงราย เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 275. คุณขันติชัย สงขลา เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 276. BB มินิมาร์ท นครศรีธรรมราช เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 277. ร้านบิ๊กโชค สุรินทร์ เมษายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 278. อาษารุ่งเรืองกิจ เชียงราย พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 279. คลองเสาพาณิชย์ นครศรีธรรมราช พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 280. ร้าน i-choosez นครราชสีมา พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 281. ลำพูนนมผง ลำพูน พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 282. Kernels Express เชียงใหม่ พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 283. J.T.MART ชลบุรี พฤษภาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 284. Hillside Minimart เชียงใหม่ มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 285. ทากาศเภสัช ลำพูน มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 286. กฤษชุลี เชียงราย มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 287. หลักคำ มินิมาร์ท อุบลราชธานี มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 288. พลัสมินิมาร์ท สุราษฎร์ธานี มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 289. รวมโชคนมผง เชียงใหม่ มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 290. กุลธิดาพารวย มุกดาหาร มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 291. ๑๑๑ นาคฤทธิ์ สุรินทร์ มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 292. ร้านสุริยงการค้า น่าน มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 293. มิตรศิลป์ เชียงใหม่ มิถุนายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 294. นมผงบ้านครูน้ำ เชียงใหม่ กรกฎาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 295. Baby House ระนอง กรกฎาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 296. PJ Beauty Point ระยอง กรกฎาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 297. คุณปิยสถิตย์ ร้อยเอ็ด สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 298. บิ๊กฟอร์ดมินิมาร์ท น่าน สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 299. ร้าน 78 น่านบุ๊คส์ น่าน สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 300. My herbal shop Part.,Ltd เชียงใหม่ สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 301. FRIEND MART นครราชสีมา สิงหาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 302. คุณสิทธิศักดิ์ เชียงใหม่ กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 303. Thai art ภูเก็ต กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 304. ร้าน 108 ช้อป สุราษฎร์ธานี กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 305. คุณกาญจนา สงขลา กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 306. ร้าน แดง สงขลา กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 307. ร้านปอริมคลอง ระยอง กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 308. ประกันภัย อุดรธานี กันยายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 309. Kick Club กำแพงเพชร ตุลาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 310. ร้านเติมทรัพย์ ระยอง ตุลาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 311. ร้านอิ่มอุ่น อุดรธานี ตุลาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 312. Network com อุดรธานี พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 313. ร้านจันทราร่วมใจ กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 314. คุณชัยชาติ อุบลราชธานี ธันวาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 315. KRABI MONEY EXCHANGE กระบี่ ธันวาคม 2556 จำนวน 2 เครื่อง
 316. ร้าน RS MART ร้อยเอ็ด ธันวาคม 2556 จำนวน 1 เครื่อง
 317. nuttchanat เชียงใหม่ มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 318. คุณภคอร กรุงเทพฯ มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 319. สิทธิชัย ประจวบคีรีขันธ์ มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 320. น้องพรีม มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 321. คุณวัฒนา นราธิวาส มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 322. WinWinCoffee สมุทรปราการ มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 323. ร้านปาร์คโมบาย นครราชสีมา มกราคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 324. บ้านใหม่นมผง เชียงราย กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 325. Starbeauty ระยอง กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 326. คูเมือง ผ้าไหม อุดรธานี กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 327. ร้านยุทธนามือถือ พะเยา กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 328. คุณสุมาลี ชลบุรี กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 329. อัมพร สุพรรณบุรี กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 330. ร้านแสงอาทิตย์มินิมาร์ท 2 พังงา มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 331. อเอ๋มินิมาร์ท จันทบุรี มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 332. T.N. เบบี้ ลำปาง มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 333. ทรัพประเสริฐ ศรีสะเกษ มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 334. PL@HOME ลำปาง มีนาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 335. หจก.เต็งไตรรัตน์วรนคร (ปั๊มเซลล์ปัว) น่าน เมษายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 336. ยานาง หนองบัวลำภู เมษายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 337. เงินทองค้าส่ง น่าน พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 338. ร้านเกษม กำแพงเพชร พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 339. สมศักดิ์โชว์ห่วย กำแพงเพชร พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 340. ร้านNN ขอนแก่น พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 341. เอ๋พลาสติก นครราชสีมา พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 342. อุทยานบุญนิยม อุบลราชธานี พฤษภาคม 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 343. คุณมยุรี สุราษฎร์ธานี มิถุนายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 344. GI คอสเมติก byสวยสั่งได้ กรุงเทพฯ มิถุนายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 345. OK ซุปเปอร์มาร์ท พังงา มิถุนายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 346. TK.SATTELLITE RAYONG ระยอง กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 347. MouseManSHOP นนทบุรี กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 348. คุณศาสตร์วิสุทธิ์ เลย กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 349. คุณณัทพัชร์ นครราชสีมา กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 350. ร้านพนมเภสัช สุราษฎร์ธานี กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 351. Hippocampus Badminton นนทบุรี กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 352. คุณณัฐชราภรณ์ เชียงราย กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 353. สีฟ้าพาณิชย์ ขอนแก่น สิงหาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 354. คุณณัฐติกาญจน์ กรุงเทพฯ สิงหาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 355. เปิ้ล ลิสซิ่ง นครราชสีมา กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 356. Kawaii เชียงใหม่ กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 357. มานพ อิฐ บล็อก เชียงราย กันยายน 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 358. ร้าน Humvy เชียงใหม่ กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 359. ช็อปเบ็ดเตล็ด นครพนม กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 360. ฉลองชัยการค้า เชียงราย กันยายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 361. MUT MIND อุบลราชธานี ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 362. ชายแดน ค้าปลีก-ส่ง อุบลราชธานี ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 363. มานพมินิมาร์ท นครราชสีมา ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 364. MDP Professional Beauty เชียงใหม่ ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 365. BB&B มนิมาร์ท นครราชสีมา ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 366. ฟาร์มนมเด็ก พะเยา ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 367. ชูไกรทอง แพร่ ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 368. The Bottle Shop อุบลราชธานี ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 369. รุ่งกิจมือถือ เชียงใหม่ ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 370. ชัยฤทธิ์ กรุงเทพฯ ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 371. esymart สระแก้ว ตุลาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 372. สมศักดิ์สัตวแพทย์(หมอปู) นครราชสีมา พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 373. สากลพาณิชย์ ชัยภูมิ พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 374. ร้านพันธุ์ทิพย์การเกษตร ราชบุรี พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 375. ร้านป้าทองใบ ชลบุรี พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 376. Jelly Baby Shop นครศรีธรรมราช ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 377. ร้านตะวันบิวตี้ สุราษฎร์ธานี ธันวาคม 2557 จำนวน 1 เครื่อง
 378. ily21 นครศรีธรรมราช มกราคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 379. สมศักดิ์โชว์ห่วย กำแพงเพชร กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 380. ยุพา ขนมค้าส่ง ระยอง กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 381. ร้านลูกแก้ว กำแพงเพชร กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 382. ร้านนำเจริญคอมฯ สุรินทร์ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 383. New Style เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 384. เกรียงไกรกิจเจริญ 1,2 พะเยา มีนาคม 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 385. คุณนภวัต ชลบุรี มีนาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 386. ธัญ ธี มินิมาร์ท ฉะเชิงเทรา เมษายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 387. Phrudin Herb เชียงใหม่ เมษายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 388. MC PLUS SERVICE สุราษฎร์ธานี เมษายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 389. ร้านน่านการไฟฟ้า ขอขอบคุณค่ะ น่าน พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 390. อุ้ย จันทบุรี พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 391. ร้านน้ำแข็งป่าแงะ แม่ริม เชียงใหม่ พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 392. ร้านเฮียฮง 81 shop สิงห์บุรี พฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 393. ร้านแสงคำพาณิชย์ อุดรธานี มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 394. หจก.กระบี่ มันนี่ เอ็กเชนจ์ พีพีวัน กระบี่ มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 395. Welcome พังงา มิถุนายน 2558 จำนวน 2 เครื่อง
 396. CK Shop (ซีเค ช็อป) เชียงราย มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 397. เจ้น้อยมาร์ท เชียงใหม่ มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 398. พีพี สโตร์ ปราจีนบุรี มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 399. Cutie House สตูล กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 400. สมยงค์ค้าส่ง สมุทรปราการ สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 401. ร้านซันชายน์มาร์ท เชียงราย สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 402. KRABI MONEY EXCHANGE PP3 กระบี่ กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 403. คุณวนิดา ระยอง กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 404. ร้านเอเอสที สื่อสาร ขอนแก่น กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 405. IATITAI เชียงใหม่ กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 406. ชุมชนเอกภาพ สระบุรี กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 407. อัมรินทร์พาเลซ จันทบุรี กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 408. รุ่งนภา มินิมาร์ท อุบลราชธานี กันยายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 409. ทานพอ มินิมาร์ท นครศรีธรรมราช ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 410. ก้านตอง  มินิมาร์ท ขอนแก่น ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 411. ร้านบิ๊กเค็ก พิจิตร ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 412. ร้านชำบ้านกรีน ปทุมธานี ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 413. คุณเสกสรรค์ ลพบุรี ตุลาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 414. สมคิดพาณิชย์ กาญจนบุรี พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 415. โกเขียวครบวงจร ชุมพร พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 416. นารีการค้า ศรีสะเกษ พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 417. ร้านค้า ส้ม ส้ม สมุทรสาคร พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 418. k minimart กระบี่ ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 419. B.P.การค้า แพร่ ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 420. น้องนุ่นมินิมาร์ท บุรีรัมย์ ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 421. Big boss สุพรรณบุรี ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 422. Beach Ocean Souvenir พังงา ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 423. สมจิตร์สังฆภัณฑ์ เชียราย ธันวาคม 2558 จำนวน 1 เครื่อง
 424. ร้านวรรณิสา กรุงเทพฯ มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 425. World Change 4 สุราษฎร์ธานี มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 426. สนิทอ่าวนาง กระบี่ มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 427. หจก.กฤษณ์ เซฟตี้เซอร์วิสเซ็นเตอร์ เชียงราย มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 428. สถานีโสด พะเยา มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 429. ร้านสำรวย ตาก้อง นครปฐม มกราคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 430. ร้านฮาลาล เวิลด์ สตูล กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 431. คุณณรงค์  หนองคาย กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 432. Dream & Team Mart อุดรธานี กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 433. ร้านนิวเทคนิค กาญจนบุรี มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 434. ร้านหนองไผ่ กรุงเทพฯ มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 435. SMART SHOP ร้อยเอ็ด มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 436. ร้านฟอฟันดอทคอม อุบลราชธานี มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 437. ร้านละมัย เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 438. คุณภานุพล  เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 439. แอฟสโตร์พานิชย์ (ร้านวินนิ่งคอมพิวเตอร์) เมษายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 440. ร้านน้องอาชิ*โชกุน  ลำปาง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 441. ร้านชัชวีร์ อุดรธานี เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 442. เบบี้โฮม สตูล เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 443. เค พี มาร์ท ระยอง เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 444. adminmini น่าน เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 445. โซบีส์ ผ้าม่าน เชียงใหม่ เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 446. อิงค์มินิมาร์ท นครพนม เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 447. ร้านจำนงค์ผ้าม่าน ผ้าม่าน  เชียงใหม่  เมษายน 2559 จำนวน 4 เครื่อง
 448. คุณสมพงษ์ ชุมพร เมษายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 449. ควรปริงมินิมาร์ท ตรัง พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 450. เชียงราย วอเตอร์ แทงค์ เชียงราย พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 451. แหม่มการค้า นครศรีธรรมราช พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 452. ร้านวิโรจน์ ชลบุรี พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 453. คุณสนธสรณ์ สุรินทร์ มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 454. สิริชัย มาร์ท ตรัง มิถุุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 455. ร้านแม่พยงค์ สระบุรี มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 456. คุณสุรเชษฎ์ กรุงเทพมหานคร มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 457. แอนนี่มาร์ท อุดรธานี มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 458. น้องอ้อ มินิมาร์ท สมุทรปราการ มิถุนายน 2559 จำนวน 2 เครื่อง
 459. เขี้ยวมินิมาร์ท นครราชสีมา มิถุนายน 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 460. JS BB GUN ร้อยเอ็ด กรกฎาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 461. ง้าวเงินของฝาก@งาว ลำปาง สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 462. ร้านพรีม ชลบุุรี สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 463. กานดา shop ชุมพร สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 464. Solution Systems Service สกลนคร สิงหาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง
 465. Punn เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 466. ร้านตี๋เล็กไฮสปีด สุพรรณบุรี เมษายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 467. ร้านวังหงส์วัสดุก่อสร้าง  แพร่  พฤษภาคม 2560  จำนวน 1 เครื่อง
 468. แก้วยาเภสัช ลำปาง สิงหาคม 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 469. ร้าน พี่สุชาดา ตาก กันยายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง
 470. SPR_PhiPhi กระบี่ พฤศจิกายน 2560 จำนวน 1 เครื่อง

Hire Purchase Online

 1. ร้านบีเรสซิ่งโมดิฟายด์แอนด์ลิสซิ่ง ลำพูน มกราคม 2548 จำนวน  1 เครื่อง
 2. ร้านวีไอพีลิสซิ่ง ลำพูน ตุลาคม 2548 จำนวน  1 เครื่อง
 3. บริษัท ออโต้แคช ลิสซิ่ง จำกัด เชียงใหม่ ตุลาคม 2550 จำนวน  1 เครื่อง
 4. First City Co.,LTD. ภูเก็ต ธันวาคม 2550 จำนวน  1 เครื่อง
 5. ป.ยนตรกิจ นครสวรรค์ มกราคม 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 6. บริษัทเจเอส ลิสซิ่ง จำกัด จันทบุรี มีนาคม 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 7. ร้านเจริญชัยพาณิช จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เชียงราย พฤษภาคม 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 8. บริษัท ทรัพย์รังษี จำกัด กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 9. คุณพาณุรัก สระแก้ว สิงหาคม 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 10. บริษัท นอร์ทอีสเทิร์นเทคโนโลยี (2000) จำกัด หนองบัวลำภู กันยายน 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 11. บริษัท สินบุญเรือน จำกัด เขตดุสิต  กรุงเทพฯ กันยายน 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 12. ปรีชาไฟแนนท์ สระบุรี กันยายน 2551 จำนวน  1 เครื่อง
 13. หจก.สินทวีมอเตอร์ ศรีสะเกษ มกราคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 14. หัวไทร นครศรีธรรมราช มีนาคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 15. ศรีสุวรรณลิสซิ่ง กาฬสินธุ์ มีนาคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 16. Power Leasing ขอนแก่น มิถุนายน 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 17. บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด สาขาบ้านฝาง ขอนแก่น มิถุนายน 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 18. ร้านวัฒนมอเตอร์ ปราจีนบุรี กรกฎาคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 19. บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด สาขาน้ำพอง ขอนแก่น สิงหาคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 20. บริษัท ลีวายส์ลิสซิ่ง จำกัด สาขาบ้านทุ่ม ขอนแก่น สิงหาคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 21. ร้านเปิ้ล ลิสซิ่ง นครราขสีมา กันยายน 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 22. หวลยานยนต์ น่าน กันยายน 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 23. บริษัท ดวงอาทิตย์ จำกัด นครศรีธรรมราช กันยายน 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 24. บริษัท แบงค์ทองศักดิ์มอเตอร์ จำกัด ร้อยเอ็ด ตุลาคม 2552 จำนวน  1 เครื่อง
 25. ร้านตูนกะตังค์ลิสซิ่ง พิจิตร กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 26. ภัทรยนตรกิจ กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 27. (สงวนชื่อ) ราชบุรี สิงหาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 28. บริษัท เอ.เจ.เจ. จำกัด  2 สาขา สระแก้ว กันยายน 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 29. ร้านชรินทร์พาณิชย์ เชียงใหม่ กันยายน 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 30. ร้านตั๋งพาณิชย์ไฮเทค ศรีสะเกษ ตุลาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 31. บริษัทไดมอนด์ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ตุลาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 32. บริษัท ลีวายส์พาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด สาขาเขาสวนกวาง ขอนแก่น ตุลาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 33. บริษัท ลีวายส์พาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด สาขาหนองเรือ ขอนแก่น ตุลาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 34. ทวีทรัพย์มอเตอร์ไบค์ สระบุรี ตุลาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง จำนวน  1 เครื่อง
 35. หจก.สินธร 99 พิจิตร ธันวาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง จำนวน  1 เครื่อง
 36. หจก.แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ระยอง ธันวาคม 2553 จำนวน  1 เครื่อง
 37. ออเรนจ์ลีสซิ่ง สระแก้ว มกราคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 38. คณนงนุช กาฬสินธุ์ มีนาคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 39. คุณนันทพงศ์ จันทบุรี มีนาคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 40. คุณชีรวัฒน์ ขอนแก่น มีนาคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 41. ร้านเจ๊กเขาไร่ยาเจริญยนต์ จันทบุรี พฤษภาคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 42. บริษัท ลีวายส์พาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด เพชรบูรณ์ กรกรฎาคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 43. หจก.รัตนโกสินทร์ลิสซิ่ง 99 สาขามัญจคิรี/ชนบท/ยางตลาด มีนาคม และกันยายน 2554 จำนวน  3 เครื่อง
 44. คุณเอกสิทธิ์ ปุทมธานี กันยายน 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 45. ร้านเสียงชัยยนต์ สุรินทร์ ตุลาคม 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 46. มิตรใหม่ยนต์ ศรีสะเกษ พฤศจิกายน 2554 จำนวน  1 เครื่อง
 47. ภรณ์พาณิชย์ลิสซิ่ง+A.B. โฮมเฟอร์นิเจอร์ นครศรีธรรมราช มีนาคม 2555 และ มกราคม 2556 จำนวน 4 เครื่อง
 48. คุณสมชาย  มีนาคม 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 49. คุณสมชาย  พฤษภาคม 2555 จำนวน  5 เครื่อง
 50. คุณสมชาย  พฤษภาคม 2555 จำนวน  4 เครื่อง
 51. บ้านเพ็ญธุรกิจ กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 52. บริษัท สิริสินทรัพย์ จำกัด กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 53. ร้านพรสวัสดิ์  ศรีสะเกษ มิถุนายน 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 54. ร้านสุทัศน์มอเตอร์  เชียงใหม่ มิถุนายน 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 55. หจก.สายพิณ 2022 สระแก้ว กรกฎาคม 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 56. หจก.ชัยรุ่งเรืองยนต์ 333 ศรีสะเกษ สิงหาคม 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 57. เอส สุโขทัยลีสซิ่ง สุโขทัย ตุลาคม 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 58. หจก.ชุมพลลิสซิ่ง พิษณุโลก พฤศจิกายน 2555 จำนวน  1 เครื่อง
 59. หจก.อึ้งติ่งฮะ มอเตอร์ นครพนม ธันวาคม 2555 จำนวน  1 เครื่อง