วิธีเคลียร์คิวงานที่สั่งพิมพ์ค้างไว้

กรณีที่สั่งพิมพ์งานไป  แล้วเครื่องพิมพ์ขึ้นเออเร่อ (failed to print)   รายการที่สั่งพิมพ์ไปก็จะยังค้างอยู่ในรายการรอพิมพ์  ทำให้เมื่อสั่งพิมพ์อะไรไปก็จะไม่ออก  เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำการเคลียร์/ลบ คิวงานที่สั่งพิมพ์ค้างไว้ออกให้หมดก่อน

 

จากนั้นค่อยทำการทดสอบ print test page ดูว่าปริ้นออกไหม  เมื่อ Print Test Page ออกแล้ว  ค่อยทำการสั่งพิมพ์งานของคุณต่อได้เลย