การทดสอบการพิมพ์จากวินโดว์ (Windows Print Test Page)

หลายครั้งที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมไปแล้ว  แต่เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน  และไม่มีเออเร่อใด ๆ ขึ้นมา  หลังจากที่คุณเช็คสาย usb และ สายไฟของเครื่องพิมพ์ว่าใช้งานได้  วิธีการทดสอบที่ง่ายที่สุดจะเป็นการทดสอบการพิมพ์จากวินโดว์ (Windows Print Test Page)  เพื่อทดสอบว่าเมื่อสั่งทดสอบจากวินโดว์แล้ว  เครื่องพิมพ์สามารถทำงานได้ไหม

 

แต่ถ้า!!! สั่ง Print Test Page ไปแล้ว เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน และมี เออเร่อ failed to print ขึ้นมา  คุณต้องทำการเคลียร์/ลบ คิวงานที่สั่งพิมพ์ค้างไว้ทิ้งไปก่อน

 

แล้วค่อยทำการเลือก Port ใหม่ให้กับเครื่องพิมพ์  เมื่อเลือก Port ใหม่แล้ว  ก็ค่อยทำการทดสอบ Print Test Page ใหม่อีกครั้งหนึ่ง