การตั้งเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

เป็นวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของวินโดว์  ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่ถูกตั้งเป็น Default Printer นี้  ในโปรแกรมที่บริษัทโซลูชั่นบิสซอฟต์  ได้พัฒนาขึ้น  เวลาที่พิมพ์รายงานต่าง ๆ ก็จะปริ้นออกที่เครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ตั้งไว้นี้เลย