โปรแกรมร้านหนังสือเช่า 2.0 (ฺฺBookrent 2.0) รองรับทั้งการจ่ายเงินก่อนหรือเก็บเงินทีหลัง
         ใช้สำหรับบริหารกิจการร้านหนังสือเช่า เพื่อให้เกิดความสะดวกในการยืมคืน ผ่านการพัฒนาจากการใช้งานจริงมายาวนานตั้งแต่ปี 2543 ทำให้ตรงกับความต้องการของร้านหนังสือเช่ามากที่สด รวมถึงการใช้งานง่ายและเข้าใจได้เร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการใช้บริการ   รองรับจำนวนหนังสือและลูกค้าไม่จำกัด มีความสามารถในการพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือ พิมพ์บัตรสมาชิกที่มีรหัสบาร์โค้ดได้    รองรับการทำงานจากพนักงานหลายคน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ว่า ได้ทำงานอะไรไปบ้าง  
           
โครงสร้างการทำงาน

-การทำงานประจำวัน : เช่ายืม  คืน  ค้นหาหนังสือ  ส่วนลดค่าเช่า 
- ตรวจประวัติการเช่าหรือ ประวัติค้างส่ง ค้นหาหนังสือจากประวัิติเช่าได้
-สามารถพิมพ์บาร์โค้ด ( Barcode ) ติดหนังสือและบัตรสมาชิกได้เอง เพียงแค่กำหนดรหัสที่ต้องการได้ไม่จำกัดจำนวน
-เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้อัตโนมัติ (การเชื่อมต่อกับเครื่องเก็บเงินสด หรือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ กรุณาแจ้งความจำนง)
-การเพิ่มหนังสือเข้าใหม่ที่รวดเร็ว
-เพิ่มสมาชิกใหม่รวดเร็ว เพียงบันทึกแค่ชื่อเท่านั้นก็ทำงานต่อได้ แล้วค่อยมาบันทึกเพิ่มเิติมในภายหลัง
-ระบบป้องกันโดยใช้ username และ password ที่เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบตั้งค่าให้เท่านั้น
-ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมรายงานสรุปและรายงานแสดงรายละเอียด
-กราฟแสดงสถิติการเช่าต่อชั่วโมง และต่อวัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์กับการคิดโปรโมชั่นที่เหมาะสม
-ส่วนของ admin เพื่อตรวจสอบภาพรวมของการทำงาน เช่น ตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่และกะ  ตรวจสอบการเช่าืยืม  เิงินประกัน
-รายงานสำคัญต่างๆ และสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนใช้งานได้ : หนังสือถูกเช่ามากที่สุด   สมาชิกเช่าหนังสือมากที่สุด   แต้มสะสมสมาชิก   สรุปค่าใช้จ่าย(แบบสรุป)   สรุปค่าใช้จ่าย(แบบรายละเอียด)  หนังสือค้างส่ง   หนังสือใหม่   หนังสือไม่เคยถูกเช่า   สรุปรายได้จากการให้เช่าหนังสือ   รายละเอียดรายได้จากการให้เช่าหนังสือ   สรุปค่าเช่าค้างชำระ   สรุปเงินประกันเ้ข้าออก   รายละเอียดเงินประกันคงเหลือ   รายชื่อสมาชิก   รายชื่อหนังสือทั้งหมด   หนังสือใหม่เข้าร้าน
-***การโอนฐานข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ กรุณาส่งฐานข้อมูลมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบก่อน เพื่อดูว่า จะสร้างโปรแกรมสำหรับโอนได้หรือไม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 2,000-3,000 บาท สำหรับการสร้างโปรแกรมโอนฐานข้อมูล 
          


ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมร้านหนังสือเช่า : Bookrent
 
ชือลูกค้า
ที่อยู่
   
นายน์ 1 ด้านข้าง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
นายน์ 2 ด้านหน้า ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
 
บ้านการ์ตูน ด้านข้าง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
การ์ตูน ด้านข้าง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
   
ตูนคลับ นิคมลำพูน
พีเคบุ๊ค ด้านหน้า ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
 
นานา แยกข่วงสิงห์ติดกับ CM computer เชียงใหม่
 
ต้นอ้อหนังสือเช่า อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
   
บ้านการ์ตูน หลังม.ช.เชียงใหม่
กั๊ตจัง ม.นเรศวร(วิทยาเขต) พะเยา
 
Entertain ด้านหน้า ม.แม่โจ้
 
มุมหนังสือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
   
เจริญบุ๊คส์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
ฺBook@home กรุงเทพมหานคร
 
อิ๋ง+แอ้ม หนังสือเช่า  อ.เถินจ.ลำปาง
 
สวนหนังสือ (หน้าตลาดธานินทร์) เชียงใหม่
   
ต้นอ้อหนังสือเช่า อ.ฮอด เชียงใหม่
 
Ap บุ๊ค  โลตัสหางดง เชียงใหม่
Jan&Jlie หนังสือเช่า หลังมช. เชียงใหม่
 
ห้องหนังสือ ถ.ยางเนิ้ง อ.สารภี เชียงใหม
   
Best Friend   อ.สันทราย จ.เชียงใหม
 
การ์ตูน จ.นครพนม
 
สวนหนังสือ  จ.แพร่
 
บูมบีมหนังสือเช่าอ.แม่จัน จ.เชียงราย
   
ระเบียงการ์ตูน เขตสะพานสูง กทม.
 
89 book for rent เขตวังทองหลาง กทม.
ร้านระเบียงการ์ตูน สาขา 2 กทม
ร้านห้องสมุด ขอนแก่น
   
TONG (ทอง) หนังสือเช่า อ.เมือง จ.ลำปาง
 
ร้าน This is book อ.เมือง จ.ลำปาง
อัลฟา  อ.เมือง จ.ลำปาง
 
ร้านพี.พี.บุ๊ค หน้าร.ร.ส่วนบุญ ลำพูน
   
่ ร้านสามแยกแม่โจ้ เชียงใหม
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง เลย
 
ร้านพราว  ม.นเรศวร พะเยา
เทศบาลหนองจ๊อม อ.สันทราย
   
   All Content © 2005-2008 Solutionbizsoft.com.All right reserved.