โปรแกรม
เวอร์ชั่น
คู่มือ
วีดีโอสาธิต
โปรแกรมทดลองใช้
ร้านอาหาร
My Restaurant 2.5
-
Restouch 1.0
-
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
Conmat 1.0
-
รีไซเคิล
Recycle 2.0
-
ร้านโชว์ห่วย มินิมาร์ท
SolutionBizPos
-
สหกรณ์ร้านค้า ร้านค้าชุมชน
Posman 1.9
-
เช่าซื้อ ลีสซิ่ง ไฟแนนท์
LeaseFin 3.1
-
เงินกู้รายวัน รายเดือน จำนำ
Loan 2.1
-
เงินกู้รายวัน (ขนาดใหญ่)
LoanSQL3
-
-
ร้านหนังสือเช่า
Bookrent 2.0
โรงงานน้ำดื่ม
WaterBiz 1.0
-
ต.ร.อ.
CarINS
-
สนุ๊กเกอร์คลับ
MySnooker 1.0
-
-
หอพัก อพาร์ทเมนต์
My Place 1.0
-
-
ค้าปลีกค้าส่งแบบง่าย
My Biz 1.0
-
         
 โปรแกรมเสริม
1.โปรแกรมซ่อมแซม
ฐานข้อมูล
 Fix_database ใช้กับโปรแกรมที่มีฐานข้อมูลเป็น MySQL เท่านั้น
2.โปรแกรมควบคุมเครื่อง
ระยะไกล
 TeamV3
3.MySQL 3.23.55
4.MyODBC 3.51.06
5.MySQL-Front 2.5
6.ร้านหนังสือเช่า แก้ไข error 380 ซึ่งเกิดจากการบันทึกข้อมูลหนังสือผิด  : bkhelpme
7.Crystal Report
8.การเปลี่ยนตำแหน่ง
ฐานข้อมูล
 Change_dir_database
9.โปรแกรมสำรองข้อมูล
ใส่ลงแฟลชไดรฟ์
รีไซเคิล        HP2SQL  Posman   Conmat My Restaurant 2.5  
10.โปรแกรมร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง
รายชื่อสินค้าวัสดุก่อสร้าง 7,000 รายการ      
11.โปรแกรม SbpTools สำหรับลบข้อมูลซื้อขาย สำหรับโปรแกรม SolutionBizPos คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
12.ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ PRP085IIIT GP5890XIII Epson TMU220 / TMT88V Epson LQ300+II
13.โปรแกรม encheck (เอ็นเช็ค) ดาวน์โหลด : ช่วยในการจัดการวินโดวส์
14.ร้านหนังสือเช่า ซ่อมแซมฐานข้อมูล MDBFixed
15.ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ PRT058 หรือ GP5890 สำหรับ win 7 (64bit)All Content © 2010-2014 Solutionbizsoft.com.All right reserved.
ปรับปรุงครั้งล่าสุด October 12, 2010
หน้าแรก ของโซลูชั่นบิสซอฟต์ โปรแกรมต่างๆ (Solution Software) โปรแกรมตัวอย่าง สำหรับทดลองใช้งาน แต่ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกข้อมูล ความเป็นมาเกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โซลูชั่นบิสซอฟต์ ลูกค้าที่ได้ใช้งานโปรแกรมต่างๆ จากเรา