ภาพรวม       คุณสมบัติ       ตัวอย่างหน้าจอ       วิธีใช้        ทรัพยากร        ราคา      ลูกค้าอ้างอิง

คุณสมบัติโปรแกรมโกลด์มอทต์เกต-Gold mortgage 1.0

๐ ออกแบบให้ทำงานที่หน้าจอเดียว ( One Screen )

๐ ระบบช่วยจำหมายเลขบัตรประชาชน เช่น ลูกค้าที่เคยบันทึกหมายเลขบัตรประชาชนมาก่อน เมื่อกลับมาจำนำทองใหม่ ท่านสามารถเรียกดูได้จากการกดปุ่ม Page Down ที่คีย์บอร์ด ระบบจะแสดงหมายเลขให้เลือก
หรือ เมื่อท่านกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าจนครบ  ระบบจะแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ให้ทันที

๐ ระบบช่วยจำประเภทสินค้า เช่น ท่านตั้งประเภทสินค้าไว้เป็น "สร้อย แหวน ตุ้มหู" เป็นต้น เมื่อเคยบันทึกไว้ 1 ครั้งแล้ว ครั้งต่อมาท่านสามารถกดปุ่ม Page Down ที่คีย์บอร์ด เพื่อให้พิมพ์แทนได้

๐ สามารถตั้งดอกเบี้ยขายฝากได้เอง เป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ท่านสามารถยืดหยุ่นการคิดดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ และเพื่อสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจ โดยที่ไม่้ต้องให้ทางบริษัทฯ ปรับปรุงให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยขายฝาก

๐ สามารถคิดค่าธรรมเนียมการต่อดอกเบี้ยได้เอง เป็นจำนวนเงิน (บาท)

๐ ระบบการค้นหาชื่อลูกค้า  จากชื่อ สกุล ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ เช่น ลูกค้าชื่อ "มลิวัลย์  เทือกศิริ"  ท่านสามารถค้นจากคำว่า "มลิ"  "วัล" "เืทือ" ก็ได้ โดยให้คำนึงถึงคำที่่น่าจะแตกต่าง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักไวยากรณ์ภาษาทั้งสิ้น

๐ สามารถกำหนดช่วงเวลาจำนำ ขายฝากเป็น 10วัน 15วัน 45 วัน ได้เอง  แต่ระบบจะมีค่ามาตรฐานให้คือ 30 วัน

๐ ระบบเชื่อมต่อกับสแกนเนอร์ หรือ กล้องเวปแคม อัตโนมัติ เพียงท่านเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้  เพื่อจัดเก็บรูปภาพสินค้าและัรูปบัตรประชาชนของลูกค้า 
ข้อจำกัด : รูปภาพที่ใช้ได้กับโปรแกรมต้องเป็นไฟล์สกุล .JPG เท่านั้น

๐ ลูกค้าแต่ละราย เมื่อเรียกดูข้อมูล ระบบจะแสดงสถานะสัญญาไว้ 3 ระดับ คือ เปิด ปิด และ ยกเลิก

เปิด = ลูกค้ายังคงจำนำทองอยู่
ปิด = ลูกค้าได้นำเงินมาไถ่คืน และท่านได้กำหนดปิดสัญญาแล้ว
ยกเลิก = ลูกค้าที่ไม่ได้มาไถ่คืนจนเกินกำหนด และท่านได้กำหนดยกเลิกสัญญา

๐ โปรแกรมสามารถเลื่อนดูข้อมูลแบบเดินหน้าหรือถอยหลังได้ เพื่อสะดวกต่อการค้นแบบง่าย

๐ รายงาน 4 รายงานสำหรับดูข้อมูลขายฝาก หมดอายุ การรับชำระต่างๆ


All Content © 2005-2008 Solutionbizsoft Co.,Ltd. All right reserved
Last Update :April 4, 2007

 

หน้าแรก ของโซลูชั่นบิสซอฟต์ โปรแกรมต่างๆ (Solution Software) โปรแกรมตัวอย่าง สำหรับทดลองใช้งาน แต่ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกข้อมูล ความเป็นมาเกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โซลูชั่นบิสซอฟต์ ลูกค้าที่ได้ใช้งานโปรแกรมต่างๆ จากเรา