โปรแกรมเงินกู้ เวอร์ชั่น 3.0 : LoanSQL3 ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมเงินกู้สำหรับ "รายวัน" เท่านั้น เพื่อ
1.เพิ่มทำให้การเคลียร์ยอดเงินสิ้นวันเร็วขึ้นผ่าน smart phone (โดยมีไฟล์ Excel เป็นตัวช่วย)
2.แบ่งสายได้ง่าย
3.จำประวัติลูกค้า
4.กำหนดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการให้หยุด ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มจากวิดีโอสาธิตการใช้งาน

1.การสร้างสัญญา  (ดาวน์โหลดไฟล์)

2.การรับชำระค่างวด (ดาวน์โหลดไฟล์)

3.รายงาน 1 (ดาวน์โหลดไฟล์)

4.รายงาน 2 (ดาวน์โหลดไฟล์)

5.ประวัติลูกค้า (ดาวน์โหลดไฟล์)

6.อื่นๆ (ดาวน์โหลดไฟล์)

ราคา 10,000 บาท สำหรับ 1 เครื่องใช้งาน
หากต้องการเพิ่มเครื่องลูกเพื่อเชื่อมต่อ ราคา 5,000 บาทต่อเครื่อง

 

โปรแกรมเงินกู้ เวอร์ชั่น 2.1 : Loan 2.1 ราคา 2,000 บาท

  1. ทำงานบนหน้าจอเดียว ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน จึงใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  2. รองรับจำนวนลูกหนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นกรณีที่ไม่ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจะรองรับได้ 999,999 คน (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน)
  3. รองรับลูกหนี้แบบรายวัน รายเดือน และจำนำ (มือถือ ทอง โน้ตบุ๊ค และอื่นๆ)
  4. มีระบบค้นหาข้อมูลลูกหนี้อย่างรวดเร็ว (Quick Serch)
  5. รับชำระหนี้แบบไม่ครบจำนวนได้
  6. มีตารางแสดงค่างวดเพื่อแสดงการรับเงิน หนี้ที่ค้างชำระ วันที่ต้องจ่าย รวมถึงการพิมพ์ออกมาเป็นการ์ดประวัติเพื่อตรวจสอบหมายเหตุต่างๆ
  7. รายงานสำคัญสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์
  8. รักษาความปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้งด้วยการกรอกรหัสผ่าน
  9. ทำงานได้เต็มจอภาพที่ขนาด 800X600
  10. บันทึกชื่อสินค้า
  11. ออกใบเสร็จรับเงิน (จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็แล้วแต่เลือก)
  12. ใ้ห้ส่วนลด หรือ คิดค่าปรับ ตอนที่ลูกค้ามาชำระค่างวด
  13. นอกจากรายวัน รายเดือนแล้ว ยังมีการคิดแบบ "จำนำ"
  14. โปรแกรมนี้ ไม่มีการตั้งรหัสผู้ใช้งาน คือ ไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานให้พนักงานได้ มีเพียง password ก่อนเข้าทำงานเท่านั้น
   ดังนั้นหากคุณมีพนักงานใช้งานร่วมด้วย จะต้องหมั่นตรวจสอบจาก 1.รายงานลูกหนี้คงเหลือ และ 2.รายงานรับชำระค่างวดประจำวัน เท่านั้นครับ  "จำนำหรือฝากขาย"

  โดยให้คุณกำหนดงวดการจำนำได้ 2 แบบ คือ

  • แบบเป็นรอบจำนวนวัน เช่น ทุกๆ 10 วัน 15 วัน 18 วัน ก็ได้ แล้วแต่คุณ
  • แบบเป็นรอบเดือน

  ซึ่งลูกค้าสามารถส่งแต่ดอก ทุกๆ รอบที่จำนำนั้นๆ เช่น ถ้ากู้แบบรอบ 10 วัน ก็ต้องส่งทุกๆ 10 วัน

  การปิดบัญชีเงินกู้ในแบบนี้ ต้องส่งทั้งดอกและต้นให้ครบเท่านั้น

  การพิมพ์ใบเสร็จ : ใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด 9x5.5 นิ้ว  โดยใช้เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มกระแทก (Dot Matrix) เช่น Epson LQ300+II แต่หากใช้เครื่องพิมพ์ประเภทอิงค์เจต หรือ เลเซอร์ ใบเสร็จจะถูกปรับเป็นขนาด A4 อัตโนมัติ

  คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ใบเสร็จก็ได้

  ใบรายวัน

  การพิมพ์ใบรายวันเพื่อให้พนักงานไปตามเก็บเงินลูกค้า  จะใช้ในกรณีที่ปล่อยกู้แบบรายวันเท่านั้นครับ  โดยคุณสามารถแบ่งสายการเก็บเงินได้ "ไม่จำกัดสาย"  โดยมีเงื่อนไขที่ว่า  คุณต้องกำหนดรหัสลูกค้าในรูปแบบที่โปรแกรมต้องการ 

  ยกตัวอย่าง
  มีทีมเก็บเงินอยู่ 5 สาย  เวลาลูกค้ามาขอกู้เงินก็กำหนดที่รหัสลูกค้า     
  เช่น 1.0001 นายก.   1.0002 นายข. เป็นสาย 1    2.0001 นายดำ   2.0002 นายเขียว
  เวลาจะพิมพ์ใบรายวัน ก็เพียงใ่ส่รหัสสาย เช่น 1. หรือ 2.  โปรแกรมก็จะพิมพ์สายนั้นๆ ออกมาให้
  นอกจากการใช้ตัวเลขนำหน้าแล้ว  คุณอาจใช้ ก001 ข001 ค001 หรือ 1/001  2/002 หรือ a001 b001 ก็ได้

  ใบรายวันจะแสดงจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่าย   หากมีการเก็บควบ (เก็บล่วงหน้ามาก่อนแล้ว) ต้วเลขจะเป็นติดลบหรือเป็นศูนย์ให้   แต่ถ้าลูกค้าไม่จ่ายก็จะเพิ่มจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้   เช่นเดียวกัน  หากลูกค้ายังจ่ายของเมื่อวานไม่ครบ   เงินที่ยังค้างอยู่โปรแกรมจะบวกให้มารวมกับวันปัจจุบันนี้ด้วย

  เช่น นายดำ ต้องจ่ายวันละ 100 บาท วันนี้นายดำจ่ายมา 200 บาทเพื่อเป็นการเก็บล่วงหน้า 1 วัน  ในวันพรุ่งนี้เวลาพิมพ์ใบรายวันออกมา จะเป็นศูนย์  แปลว่า ไม่ต้องเก็บ เพราะเมื่อวานจ่ายมาแล้ว

  นายแดง  ต้องจ่ายวันละ 100 บาทเช่นกัน  แต่วันนี้จ่ายเพียง 50 บาทก่อน  ในวันพรุ่งนี้เวลาพิมพ์ใบรายวัน 
  จะแสดงยอดที่นายแดงต้องจ่ายเป็น 150 บาท

   

  "ลดต้นลดดอก" ยังไม่แนะนำให้ใช้ครับ กำลังพัฒนาใหม่

  เช่น ลูกค้ากู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 % ต่อเดือน เมื่อครบกำหนดทุกเดือน ลูกค้าจะมาส่งแต่ "ดอก" เท่ากับ 1,000 บาท หากส่งเกิน 1,000 บาท ยอดเงินนั้นจะไปตัดยอดเงินต้นให้ทันที

  บางกรณีลูกค้าจ่ายดอกไม่ครบ  จะต้องพลิกแพลงการทำงานโดยรับตามที่ลูกค้าจ่าย แล้วบันทึกเก็บไว้ในหมายเหตุ
  เช่น ดอก 1,000 บาท ลูกค้ามีมาจ่ายเพียง 500 บาทก็รับไว้แล้วบันทึกไว้ในหมายเหตุ  ว่า "ค้างจ่าย 500 บาท"
  โดยที่เงินที่ค้างชำระนี้ จะไม่ไปรวมกับเงินต้นอีก

  หรือ ในบางที่คือ จะไม่รับ 500 บาทเข้าโปรแกรม จะทำใบรับฝากเงินไว้ต่างหาก เพราะโปรแกรมเงินกู้จะรับดอกเบี้ยได้นั้น ต้องรับให้ครบตามที่กำหนด

  หรือ ใช้วิธีถอยหลังวันที่ในวินโดวส์เพื่อให้รับเงินตรงตามลูกค้าจ่ายมา

  การคิดดอกเบี้ยนั้น โปรแกรมเงินกู้จะคำนวนดอกเบี้ยทุกวัน

  ส่งไม่หมด ขอกู้เพิ่ม

  กรณีลูกค้ายังส่งเงินต้นไม่หมด  แล้วลูกค้าขอกู้เพิ่มอีก จะทำได้เฉพาะการกู้แบบลดต้นลดดอกเท่านั้น  โปรแกรมจะมีปุ่มให้คุณคลิก "กู้เพิ่ม" แล้วใส่จำนวนเงินต้นที่ต้องการ และบันทึก 

   

   


  ตัวอย่างภาพหน้าจอราคา | สเปกเครื่องคอมที่เหมาะสม

All Content © 2005-2008 Solutionbizsoft.com.All right reserved.
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : April 2, 2009