คุณสมบัติโปรแกรม Snooker
 1. ใ้ช้ควบคุมการเปิด-ปิดไฟส่องสว่างของโต๊ะแต่ละตัว  จำนวนที่ควบคุมได้ 8-12 โต๊ะ ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเพื่อควบคุมได้สูงสุด 20 โต๊ะ
 2. คิดเวลาเป็นนาที เศษวินาทีปัดขึ้น
 3. ไม่รองรับการเล่นเกิน 24 ชั่วโมง (หากต้องเปิดเกินเวลา กรุณาขอร้องคนเล่นว่า "ขอปิดไฟแป๊บนึงก่อน" เพื่อเช็กบิลทิ้งไว้ แล้วค่อยเปิดไฟใหม่)
 4. หากคอมพิวเตอร์ดับแต่กล่องควบคุมมีไฟฟ้าอยู่ เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ ระบบยังคงมีเวลาเดินอยู่ต่อเนื่อง
 5. สั่งอาหารเครื่องดื่มเข้าไปในโต๊ะได้ แล้วเช็กบิลพร้อมกันกับค่าใช้บริการโต๊ะ
 6. โต๊ะที่ตั้งค่าสำหรับเล่นสนุ๊กเกอร์ ไม่รองรับการรวมโต๊ะ แยกโต๊ะ แต่ย้ายโต๊ะได้
 7. ส่วนโต๊ะที่ไม่ได้ควบคุมไฟส่องสว่างคุณสามารถใช้งานเป็นโต๊ะอาหารได้ โดยรองรับการแยก ย้าย รวมโต๊ะได้
 8. การเช็กบิลให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ ลดเป็นจำนวนเงินได้ โดยเลือกกลุ่มส่วนลดด้วยตนเอง เช่น ลดค่าอาหารให้ 10% แต่เครื่องดื่มและค่าบริการโต๊ะ ไม่ลด  หรือ ลูกค้า่ต่อรอง 1,512 บาท ขอ 1,500 บาทถ้วน ก็ลดได้
 9. การรับชำระสามารถรับชำระเงินได้ 5 แบบ คือ เงินสด บัตรเครดิต ค้างชำระ ฟรี และเครดิตผู้บริหาร/พนักงาน
 10. ตัดสต๊อกสินค้าในประเภทเหล้า เบียร์ บุหรี่
 11. ตรวจสอบการทุจริตของแคชเชียร์จาก "รายงานการตรวจสอบยกเลิกอาหาร" เพื่อตรวจสอบการยกเลิกอาหารหลังเช็คบิล
 12. ป้องกันการแ้ก้ไขราคาอาหารเครื่องดื่มเอง จากรหัสผู้ใช้งาน
ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานบางส่วน    

    ดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรมสนุ๊กเกอร์

ลูกค้าที่ใช้ระบบสนุ๊กเกอร์
Black Snooker  ฉะเชิงเทรา
 Min Snooker Club กรุงเทพฯ
 บ้านเกื้อสนุ๊กเกอร์
        ไรเล่ย์สนุ๊กเกอร์คลับ ขอนแก่น          Snooker Club กรุงเทพฯ
 แกรนด์สนุ๊กเกอร์ กรุงเทพฯ
 
                       1
         
All Content © 2005-2008 Solutionbizsoft.com.All right reserved.
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : Wed, May 28, 2008