โปรแกรมโรงงานน้ำดื่ม ( WaterBiz 1.0 )   

    เหมาะสำหรับโรงงานน้ำดื่มที่มีการส่งน้ำแบบให้คนขับรถเป็นเหมือนพ่อค้าที่ดูแลลูกค้าในสายด้วยตนเอง  โดยโรงงานจะไม่ได้บริหารสายส่ง  เน้นการซื้อขายกับคนขับรถ
    
    เราปรับมุมมองใหม่จากการมองการขายที่ต้องเก็บข้อมูลในเรื่อง " มัดจำ,ยืม,ถังแตก,ถังมั่ว,ค่าน้ำ" ทำให้ใช้เวลามากในการบันทึกข้อมูล  เราจึงมองมุมที่กว้างออกมาเป็น "ลูกหนี้"

   นายดำมายืมสินค้า ถัง 20 ลิตร จำนวน 10 ถัง สำหรับงานบวชโดยไม่จ่ายเงินใดๆ 
สมมุติว่า ค่าน้ำ 10 บาท ค่ามัดจำ 90 บาท รวมหนึ่งถังเท่ากับ 100 บาท
เพราะฉะนั้นโปรแกรมจะมองว่า นายดำ "เป็นหนี้" จำนวน 10x100 = 1,000 บาท
เวลานำมาคืนมีถังเปล่า 9 ถัง มีน้ำ 1 ถัง
คิดมูลค่าที่คืนกลับมา ถังเปล่าเท่ากับ 9x90=810 บาท ถังมีน้ำเท่ากับ 100 บาท รวมคืนมา 810+100=910 บาท
ดังนั้นนายดำ้ต้องจ่ายค่าสินค้า 90 บาท
ซึ่งก็ตรงกับการคิดง่ายๆ ว่า ยืมไป 10 ถัง คืนมา 9 ถังเหลือมีน้ำ 1 ถัง ก็คิิดค่าน้ำของ 9 ถังเท่ากับ 9x10=90 บาท


   แต่ถ้านายดำจ่ายเฉพาะค่าน้ำไว้ 10x10=100 บาท
นายดำจะเป็นหนี้เรา 900 บาท เวลามาคืนถังเปล่าก็หักกลบลบหนี้ักันไปครับ

   นายแดงเป็นเจ้าของสายส่งน้ำมีลูกค้าประมาณ 200 ราย เบิกน้ำขึ้นรถดังนี้   
ถัง 20 ลิตร จำนวน 60 ถัง (เป็นเงิน 60x100=6,000) 
พอส่งลูกค้าเสร็จสิ้นวันนำถังมีน้ำและถังเปล่ามาคืน
ถังมีน้ำ 10 ถัง (เป็นเงิน 10x100=1,000)
ถังเปล่า 50 ถัง (เป็นเงิน 50x90 = 4,500) รวมทั้งหมด 1,000+4,500 = 5,500 บาท
เพราะฉะนั้น นายแดงจะมีหนี้ที่ต้องจ่าย 6,000 - 5,500 = 500 บาท

    หลักของงานขายน้ำดื่มคือ ระบบหนี้   เท่านั้น

เพื่อความเข้าใจมากขึ้น  กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ ตัวอย่างภาพหน้าจอ และ วีดีโอสาธิตการใช้งาน ครับ

คุณสมบัติของโปรแกรม
  • เพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน 
  • รองรับลูกค้าได้ไม่จำกัด
  • ขายสินค้าแล้วรับเงินสดอย่างเดียว , เงินเชื่อ( เป็นหนี้ ) หรือ ผสมกันทั้งจ่ายสดและเชื่อไว้ก็ได้
  • รับคืน สามารถเลือกรับคืนตามลูกค้าคืนโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ลูกค้าเบิกไปจากวันก่อนถึงวันปัจจุบัน
  • มีการออกเอกสารกำกับทุกขั้นตอนที่มีเรื่องการเงิน
  • รายงานแสดงผลยอดขาย ยอดรับคืน ยอดหนี้ค้างชำระ  โดยกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดู , สามารถเลือกดูเฉพาะรายคนได้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบแบบเจาะจง
รายละเอียดโปรแกรมตัวอย่างภาพหน้าจอวีดีโอสาธิตการใช้งาน | สเปกคอมและอุปกรณ์ | ราคาและวิีธีสั่งซื้อ
All Content © 2009-2012 Solutionbizsoft.com.All right reserved.
ปรับปรุงครั้งล่าสุด :July 3, 2009