การเขียนบิลด้วยมือ ต้องสู้กับลูกค้าขาประจำจำนวนมาก   ทำให้คุณดามตัดสินใจใช้ระบบรีไซเคิลมาช่วยในการรับซื้อ  เพื่อลดเวลาในการกดเครื่องคิดเลขทบทวน
และเห็นยอดสต็อกของตนเอง

       

error: Content is protected !!