” สต็อก ลูกหนี้ การซื้อ การขายที่รวดเร็วและถูกต้อง ”

ยังคงเป็นโจทย์หลักที่ทำให้คุณอนันต์และคุณหมวย

ตัดสินใจค้นหาระบบซอฟต์แวร์มาใช้งานสำหรับที่ร้าน

เพราะปัจจุบันระบบงานขายคือ  เขียนบิลมือทั้งเงินสดเงินเชื่อ

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter