เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่กำลังจะเปิดใหม่ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย อยู่ถนนไปสะพานมิตรภาพที่ 2

ใช้งานระบบ 3 เครื่อง เป็นเครื่องแม่ข่าย 1 และลูกข่าย 2 โดยใช้อุปกรณ์ครบเต็มระบบ

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter