ร้านเก่าแก่ตั้งแต่ปี 2511 ปรับตัวให้ใช้ระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อ “สต็อก” “ลูกหนี้”

2 เรื่องหลักนี้ครับ และ “งานขาย” ต้องสะดวกรวดเร็วกว่าการเขียนบิลมือ ซึ่งต้องพึ่ีงพาระบบบาร์โค้ดมาช่วยงาน

น้องพิมพ์ และคุณอ้อม เรียนรู้ระบบกัน 1 วันเต็มๆ แบบครบถ้วน และลงลึกเรื่อง 
“ลูกน้องจะโกง!!! ” แล้วจะตรวจสอบได้ตรงไหน

เพราะระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง “ต้อง” มีเรื่องนี้

 

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter