ติดตั้งระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ หจก.เกรียงศักดิ์ค้าไม้บ้านหมี่  2 จุดใช้งาน และ ติดตั้งโปรแกรมช่วยออกใบกำกับภาษี 1 จุดใช้งาน

error: Content is protected !!