ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจากอาการเสพติด ลูกค้าที่มาเข้ารับบริการเป็นชาวต่างชาติ ทางศูนย์ฯ มี shop ภายใน 2 จุด

ต้องการใช้ระบบ Posman มาช่วยตอบโจทย์

1.ยอดขายเงินเชื่อของสมาชิกแต่ละคน

2.สต็อก รวมถึงพลิกแพลงใช้กับงานสโตร์ โดยใช้ช่วยในการเบิกของสำหรับแผนกต่างๆ

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter