1.อยากตรวจสต็อกให้ตรงกับความเป็นจริง

2.แปรสภาพจากขวดเป็นเศษแก้ว
3.ตรวจการทำงานของคน
มี 3 โจทย์หลักที่ทาง บจ.หงส์ทองสแครป
โดยหยุดการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ตัวเก่า
แล้วมาใช้งานทางเราบ้าง
ที่นี่ถือว่า เป็นโรงใหญ่ที่รับจาก
ก.ชาวบ้าน
ข.ซาเล้ง รถกระบะ ขาประจำ
ค.โรงเล็ก
จึงมีพื้นที่ อุปกรณ์ และพนักงานมากพอสมควร
มีการให้ลูกค้าขึ้นตาชั่งใหญ่เพื่อชั่งของหนักก่อน
ส่วนของย่อยก็ทยอยไปลงตามจุดกับตาชั่งเล็ก
แล้วส่งยอดมาบวกกันที่ office
ระบบที่ใช้เป็นการนำมา cross check
กับระบบมือที่ใช้เขียนราคา น้ำหนัก
และยอดเงินรวมด้วยเครื่องคิดเลข
(ในขณะที่โรงอื่น จะคีย์ลงในระบบ
แล้วพิมพ์ใบรับให้ลูกค้าเลย)
แปลก!
แต่นี่เป็นความกรุณาของเจ๊เจ้าของ
ที่ให้พนักงานรุ่นเก่าได้มีงานทำอยู่ครับ
/////////////////////////////////////
รายละเอียดโปรแกรมรีไซเคิล
https://www.sbs.co.th/recycle/
vdo สาธิตการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=Xsz6-V5rRVk&list=PLpWv9nJZbre-HyZJN7A28wab71VYv_ChQ
Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter