ติดตั้งโปรแกรมร้านค้าประชารัฐ ที่

“ ร้านค้า เศรษฐกิจชุมชนบ้านสันหลวงใต้ “

อ. แม่จัน จ. เชียงราย

ใช้งานระบบ 2 จุดใช้งาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter