8 พ.ย.61 ติดตั้งระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้างให้กับคุณชมพูนุทที่
.
.

“ร้านสว่างค้าวัสดุก่อสร้าง”

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
.
.
เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยในการขาย ทั้งเจ้าของและลูกน้องที่รับใหม่

โดยใช้เครื่องพิมพ์ A4 เพื่อพิมพ์ใบเสร็จ ใบสำคัญต่างๆ

และใช้เครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดช่วยติดสินค้า

ร้านสว่างค้าวัสดุก่อสร้างร้านสว่างค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านสว่างค้าวัสดุก่อสร้าง

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter