1-3 มิ.ย.62 ทริปติดตั้งและฝึกอบรม #โปรแกรมร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่ หจก.ช.ศิลป์พาณิชย์ 2560
อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี

ขอบคุณน้องต่อและน้องฮุ่ย
ที่ใช้บริการระบบจากทางเราครับ

หจก.ช.ศิลป์พาณิชย์ 2560 หจก.ช.ศิลป์พาณิชย์ 2560 หจก.ช.ศิลป์พาณิชย์ 2560 หจก.ช.ศิลป์พาณิชย์ 2560 หจก.ช.ศิลป์พาณิชย์ 2560 หจก.ช.ศิลป์พาณิชย์ 2560

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter