ติดตั้งระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง สำหรับ 1 จุดใช้งาน

ให้กับร้าน “อำพรคอนกรีต”
อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่

ร้านนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ generation ลูกสาวมาบริหารงานเองโดยตรง
โดยมีทั้งร้านวัสดุและคอนกรีตผสมเสร็จ

คุณเนย และ คุณนิ้ง เจ้าของรุ่นใหม่ที่สนใจนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานขาย สต็อก

ขอบคุณครับที่ใช้บริการ

และสำหรับมื้อกลางวัน ที่มีทั้งข้าวมันไก่อร่อยๆ และ ชา กาแฟ ครับ

อำพรคอนกรีต อำพรคอนกรีต อำพรคอนกรีต อำพรคอนกรีต อำพรคอนกรีต อำพรคอนกรีต

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter