ติดตั้งระบบ CostCtrl 6 จุดใช้งาน

ที่ บริษัท พี เอ ซี คอนสตักชั่น จำกัด
อ.เมือง จ.ระยอง
เพื่อใช้คุมสต็อกวัสดุ อุปกรณ์
ตรวจสอบการเบิกคืน
บันทึกซื้อ ส่งคืน รับคืน
สรุปต้นทุนแต่ละ project
Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter