081-951-5207 | 086-671-7177 | 097-987-0837 | 053-499-157 solutionbizsoft@gmail.com

โปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ เฟอร์นิเจอร์: TradeSys (เทรด-ซิส)

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ ของคุณ พบกับโจทย์ที่อยากจะแก้ไขหรือ อยากรู้ข้อมูลให้บริหารร้านได้ดีขึ้นไปอีกไหมครับ ?เช่น การเงิน สต็อก สาขา ประวัติลูกค้า การผ่อนชำระงานซ่อม ขอเปลี่ยนสินค้า มัดจำ…  เราพัฒนาโปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือ ...

อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

— อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล —   ก่อนจะที่คุณจะลงทุนนั้นต้องตอบคำถามกันก่อนครับ Q.คุณต้องการให้ร้านคุณมีระบบบ– อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล –าร์โค้ดมาช่วยในการขายและการนับสต็อกสินค้าไหม ? A. …….. ถ้าตอบ “ใช่”...