โปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ เฟอร์นิเจอร์: TradeSys (เทรด-ซิส)

source pic : รุ่งนภาเซ็นเตอร์ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ ของคุณ พบกับโจทย์ที่อยากจะแก้ไข หรือ อยากรู้ข้อมูลให้บริหารร้านได้ดีขึ้นไปอีกไหมครับ ?เช่น การเงิน สต็อก สาขา ประวัติลูกค้า การผ่อนชำระ งานซ่อม ขอเปลี่ยนสินค้า มัดจำ…...

อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

— อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล —   ก่อนจะที่คุณจะลงทุนนั้นต้องตอบคำถามกันก่อนครับ Q.คุณต้องการให้ร้านคุณมีระบบบ– อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล –าร์โค้ดมาช่วยในการขายและการนับสต็อกสินค้าไหม ? A. …….. ถ้าตอบ “ใช่”...