081-951-5207 | 086-671-7177 | 097-987-0837 | 053-499-157 solutionbizsoft@gmail.com

หน้าจอการชำระค่างวดของโปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

(1) = เลขที่สัญญาที่ทางร้านสร้างขึ้นมาเอง   ต้องคุมเลขเองครับ  เพราะไม่มีระบบมาคุมรันเลขอัตโนมัติให้  เพื่อให้สร้างเลขที่สัญญาอิสระตามใจ (2) = เลขประจำตัวประชาชนของลูกหนี้ ( คนผ่อนชำระ ) (3) = งวดค้าง คือ งวดที่ค้างชำระ ลูกหนี้มาล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ...

โปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ เฟอร์นิเจอร์: TradeSys (เทรด-ซิส)

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ ของคุณ พบกับโจทย์ที่อยากจะแก้ไขหรือ อยากรู้ข้อมูลให้บริหารร้านได้ดีขึ้นไปอีกไหมครับ ?เช่น การเงิน สต็อก สาขา ประวัติลูกค้า การผ่อนชำระงานซ่อม ขอเปลี่ยนสินค้า มัดจำ…  เราพัฒนาโปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือ ...