ทีมวิวเวอร์คืออะไร

ทีมวิวเวอร์คืออะไร

เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ ” รีโมทควบคุมเครื่องอื่นๆ ” ทำให้เหมือนกับเดินไปนั่งที่หน้าเครื่องนั้นๆ ทันที เช่น ทีมงานเราอยู่เชียงใหม่ รีโมทไปติดตั้งโปรแกรมร้านค้าวัสดุฯ ที่นราธิวาส นี่คือไกลสุดสำหรับในไทย ส่วนที่อื่นเช่น ระบบมินิมาร์ทในกัมพูชา...