081-951-5207 | 086-671-7177 | 097-987-0837 | 053-499-157 solutionbizsoft@gmail.com

” โครงการตึกแถว 5 ห้อง
ผู้รับเหมาซับเบิกแบบเหล็ก
กับ นั่งร้านไป คืนครบไหม? ”

” ขอตรวจยอดใช้น้ำมันดีเซลหน่อย
แล้วสรุปแยกตามคนเบิกให้ด้วยนะ ”

” รถเฮี้ยบซ่อมไปหรือยัง
แล้วก็เครื่องจี้ปูนด้วย
ลงบัญชีค่าซ่อมไปแล้วใช่ไหม “

“ตรวจต้นทุนให้เฮียหน่อยว่า
งานที่จอดรถโรงเรียนเท่าไรแล้ว”

ปัญหาและความต้องการเหล่านี้
เป็นที่มาของ โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง
เพื่อแก้โจทย์การเบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์
รู้ต้นทุนรวมระหว่างการทำงาน
รู้สต็อกคงเหลือภายใน

มาดูผลลัพธ์กันก่อนเลยครับ
ว่าตอบโจทย์ของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ของคุณไหมครับ ?

ดูต้นทุนรวมของโครงการ

โดยแยกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และค่าใช้จ่าย ผ่านรายงานสรุปภาพรวมโครงการ

รายงานสรุปภาพรวมโครงการ ทั้งวัสดุ เครื่องจักรและค่าใข้จ่าย

การเบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์

ตรวจวัสดุและอุปกรณ์ ที่เบิก และ คืน
ของแต่ละโครงการ ผ่านรายงาน
เพื่อแก้ปัญหา ลูกน้องหรือรับเหมาซับ
เบิกเครื่องมือ อุปกรณ์ไปเท่าไร…ก็ต้องคืนเท่านั้น

ดูค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด

เพื่อตรวจสอบรายจ่ายอื่นๆ
เช่น ค่าทดสอบดิน ค่าเลี้ยงข้าว ฯลฯ

สต็อกวัสดุที่เหลือในคลัง

ตรวจได้ว่า วัสดุอะไรเหลือจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
หรือ จะหมดแล้วต้องซื้อมาไว้ก่อน

หากดูแล้วน่าจะตอบโจทย์
มาดูรายละเอียดกันครับ

ภาพผู้ใช้งานโปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียด

โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง

โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง
มีเมนูการใช้งาน
ไม่ซับซ้อน
ดังรูปภาพครับ

เมนูหลัก

1.สร้างโครงการ (งานที่รับ) ได้ไม่จำกัด

โดยในแต่ละโครงการจะมีรายการ
1.วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
2.เครื่องจักร
3.ค่าใช้จ่าย
ให้คลิกเพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

2.เพิ่มข้อมูลวัสดุก่อสร้าง และ อุปกรณ์

คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เพิ่มชนิดวัสดุก่อสร้างได้เอง
โดยระบบรองรับกลุ่มสูงสุด 999 กลุ่ม
และชนิดวัสดุ 999,999 รายการ
***จุดสำคัญต้องใส่ต้นทุน เพื่อให้คำนวนได้ถูกต้อง***

3.เพิ่มข้อมูลเครื่องจักร

4.เพิ่มค่าใช้จ่าย

5.เพิ่มข้อมูลบุคคล

เป็นการเพิ่มหัวหน้างาน วิศวกร หรือ
คนที่จะต้องมาเบิกคืน หรือ
รับผิดชอบการซ่อม ค่าใช้จ่าย

6.เพิ่มข้อมูล “ลูกค้า” หรือ
” ผู้ขายสินค้า(เจ้าหนี้)”

รายการประจำวัน

คือเมนูที่ใช้ทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เพื่อบันทึกบิลซื้อเข้า
1.โครงการโดยตรง หรือ
2.เข้าสต็อกส่วนกลางก็ได้
(จะมีระบบสต็อกการ์ดคุมทันที)

ส่งคืนผู้ขาย (ใบลดหนี้)

เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เข้าโครงการ

ในหัวข้อการเบิกนี่ละครับ
ที่จะเป็นจุดตั้งต้นว่า

“ใคร”
เป็นคนรับผิดชอบการเบิก
เพื่อจะได้ไปตรวจอีกครั้งว่า

“คืนครบไหมนะ”

รับคืนของจากโครงการ

จุดสิ้นสุดการเบิกคือ
“คนคืน”
อุปกรณ์ที่ต้องคืน เช่น นั่งร้าน แบบเหล็ก
ครบถ้วนไหม?

การใช้งานเครื่องจักร และ รับคืน

บันทึกค่าใช้จ่าย

รายจ่ายหลัก หรือ ยิบย่อย
บันทึกลงให้ครบถ้วนเลยครับ

บันทึกการซ่อม

เจ้าหนี้

เพิ่มผู้ใช้งานโปรแกรม

หากคุณมีพนักงานใช้งาน
โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง
แนะนำให้เพิ่มรหัสผูใช้งาน
และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของแต่ละเมนู

รายงานของ
โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียดการซื้อวัสดุก่อสร้าง

เพื่อใช้ในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของบิลซื้อ

หรือจะคัดกรองผู้ขาย 1 ราย

การส่งคืน

ตรวจสอบการส่งคืน และใบลดหนี้เจ้าหนี้

รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ

ตรวจสอบยอดซื้อแบบเงินเชื่อ
รวมถึงยอดที่ต้องชำระคืนให้เจ้าหนี้

บิลเงินเชื่อถึงกำหนดชำระหนี้

การชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

วัสดุคงเหลือ

รายงานตัวสำคัญที่ใช้ตรวจสต็อกคงเหลือ
และต้นทุนของวัสดุทั้งหมด

การเบิกวัสดุ

ตรวจการเบิกวัสดุจาก 2 วิธี คือ
1.สั่งจากร้านเข้าโครงการ
2.ทำใบเบิกจากส่วนกลาง

การรับคืน

ตรวจรายละเอียดการรับคืน
จากโครงการเข้าส่วนกลาง

สรุปยอดการใช้วัสดุอุปกรณ์

เพื่อตรวจการเบิกคืนวัสดุอุปกรณ์

การใช้เครื่องจักร
ทั้งแบบละเอียดและสรุป

เครื่องจักรค้างส่ง

ทำให้รู้ว่า เครื่องจักร รถยนต์ ที่เบิกไปค้างอยู่ที่ไหน

ค่าใช้จ่ายของโครงการ

คุณจะได้ตรวจสอบยอดใช้จ่าย
ทั้งละเอียดและสรุปตามกลุ่ม

ต้นทุนรวมทั้งหมดของโครงการ

หากคุณมาตรวจสอบรายงานนี้ตามรอบ
ก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนตลอดเวลาครับ

VDO สอนการใช้งาน

หรือค้นจาก youtube
ด้วยคำว่า “โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง”

ราคาโปรแกรม

สำหรับการติดตั้งเครืองถัดไป (ลูกข่าย)
ราคา 10,000 บาท

เคสที่ต้องการทำหลายสาขา
จะมีค่าเช่า cloud ปีละ 3,000 บาท

บริการหลังการขาย


1.มีทีม it support ทำงานวันจันทร์ – เสาร์
8:00 – 17:00 น
หยุดพักเที่ยง หยุดวันนักขัดฤกษ์
2.รีโมท และ โทร.ช่วยเหลือ

สอบถามเพิ่มเติม

081-951-5207

086-671-7177

097-987-0837

053-499-157
line@sbscm

 สอบถามเพิ่มเติมที่ Line OA : @sbscm

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter