081-951-5207 | 086-671-7177 | 097-987-0837 | 053-499-157 solutionbizsoft@gmail.com

” โครงการตึกแถว 5 ห้อง
ผู้รับเหมาซับเบิกแบบเหล็ก
กับ นั่งร้านไป คืนครบไหม? ”

” ขอตรวจยอดใช้น้ำมันดีเซลหน่อย
แล้วสรุปแยกตามคนเบิกให้ด้วยนะ ”

” รถเฮี้ยบซ่อมไปหรือยัง
แล้วก็เครื่องจี้ปูนด้วย
ลงบัญชีค่าซ่อมไปแล้วใช่ไหม “

“ตรวจต้นทุนให้เฮียหน่อยว่า
งานที่จอดรถโรงเรียนเท่าไรแล้ว”

ปัญหาและความต้องการเหล่านี้

เป็นที่มาของ โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง


เพื่อแก้โจทย์การเบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์


รู้ต้นทุนรวมระหว่างการทำงาน


รู้สต็อกคงเหลือภายใน

มาดูผลลัพธ์กันก่อนเลยครับ
ว่าตอบโจทย์ของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ของคุณไหมครับ ?

นั่งร้าน

ดูต้นทุนรวมของโครงการ

โดยแยกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และค่าใช้จ่าย ผ่านรายงานสรุปภาพรวมโครงการ

การเบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์

ตรวจวัสดุและอุปกรณ์ ที่เบิก และ คืน
ของแต่ละโครงการ ผ่านรายงาน
เพื่อแก้ปัญหา ลูกน้องหรือรับเหมาซับ
เบิกเครื่องมือ อุปกรณ์ไปเท่าไร…ก็ต้องคืนเท่านั้น

ดูค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด

เพื่อตรวจสอบรายจ่ายอื่นๆ
เช่น ค่าทดสอบดิน ค่าเลี้ยงข้าว ฯลฯ

สต็อกวัสดุที่เหลือในคลัง

ตรวจได้ว่า วัสดุอะไรเหลือจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
หรือ จะหมดแล้วต้องซื้อมาไว้ก่อน

หากดูแล้วน่าจะตอบโจทย์
มาดูรายละเอียดกันครับ

ภาพผู้ใช้งานโปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง จาก บจ.pac

VDO สาธิตการใช้งาน

ภาพรวมโปรแกรม

การเพิ่มโครงการ

การเพิ่มวัสดุก่อสร้าง

เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องจักร

เพิ่มค่าใช้จ่าย

เพิ่มลูกค้า / supplier

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ทั้งแบบซื้อเพื่อเข้าสโตร์กลางหรือซื้อเข้าโครงการตรงๆ เลย

ส่งคืนสินค้า และ ชำระหนี้ให้ supplier

เบิกวัสดุ

เบิกคืนเครื่องจักรอุปกรณ์

ซ่อมบำรุง

เพิ่มผู้ใช้งานโปรแกรม

การตั้งค่าระบบ

บริการหลังการขาย


1.มีทีม it support ทำงานวันจันทร์ – เสาร์
8:00 – 17:00 น
หยุดพักเที่ยง หยุดวันนักขัดฤกษ์


2.รีโมท และ โทร.ช่วยเหลือ

สอบถามเพิ่มเติม

081-951-5207

086-671-7177

097-987-0837

053-499-157
line@sbscm

 สอบถามเพิ่มเติมที่ Line OA : @sbscoth

Loading