081-951-5207 | 086-671-7177 | 097-987-0837 | 053-499-157 solutionbizsoft@gmail.com

Software

Costctrl 1.0.16

โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับคุมต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง

tradesys 1.1.32 

สำหรับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
มือถือ คอมพิวเตอร์ 

Billboardbiz

โปรแกรมร้านป้าย

สำหรับร้านป้ายโฆษณา

csrms 1.1.2

โปรแกรมห้องเย็น

สำหรับห้องเย็นรับฝากสินค้า