081-951-5207 | 086-671-7177 | 097-987-0837 | 053-499-157 solutionbizsoft@gmail.com
ประวัติการอัพเดทโปรแกรมร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประวัติการอัพเดทโปรแกรมร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

VERSION 1.2.16 1.กำหนดให้พนักงานเข้าถึงรายงานตามหน้าที่ 2.ดูยอดขาย เงินดาวน์ รับชำระค่างวด ใบมัดจำ ค่าซ่อมแยกตามเครื่อง ( +ไปเลือกดูเครื่องอื่นเหมือนเวอร์ชั่นก่อนไม่ได้ )...