โปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ เฟอร์นิเจอร์: TradeSys (เทรด-ซิส)

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ ของคุณ พบกับโจทย์ที่อยากจะแก้ไข หรือ อยากรู้ข้อมูลให้บริหารร้านได้ดีขึ้นไปอีกไหมครับ ? เช่น การเงิน สต็อก สาขา ประวัติลูกค้า การผ่อนชำระ งานซ่อม ขอเปลี่ยนสินค้า มัดจำ…   เราพัฒนาโปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือ ...