โปรแกรมร้านขายยางรถยนต์

” หยิบยางมาผิดสัปดาห์ผลิต เอาของใหม่มาขายก่อนของเก่า ” ” นับสต็อกยางตรงดี แต่สต็อกของสัปดาห์ผลิตไม่ตรงเลย.. .ลูกน้องหยิบพลาดเสียแล้ว ”   ระบบศูนย์ยางรถยนต์ : TireBiz       เป็นระบบที่ถูกสร้างเพื่อศูนย์จำหน่ายยางรถยนต์ ที่ต้องการแก้ปัญหา...