หน้าจอการชำระค่างวดของโปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

(1) = เลขที่สัญญาที่ทางร้านสร้างขึ้นมาเอง   ต้องคุมเลขเองครับ  เพราะไม่มีระบบมาคุมรันเลขอัตโนมัติให้  เพื่อให้สร้างเลขที่สัญญาอิสระตามใจ (2) = เลขประจำตัวประชาชนของลูกหนี้ ( คนผ่อนชำระ ) (3) = งวดค้าง คือ งวดที่ค้างชำระ ลูกหนี้มาล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ...

โปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ เฟอร์นิเจอร์: TradeSys (เทรด-ซิส)

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ ของคุณ พบกับโจทย์ที่อยากจะแก้ไข หรือ อยากรู้ข้อมูลให้บริหารร้านได้ดีขึ้นไปอีกไหมครับ ? เช่น การเงิน สต็อก สาขา ประวัติลูกค้า การผ่อนชำระ งานซ่อม ขอเปลี่ยนสินค้า มัดจำ…   เราพัฒนาโปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือ ...