อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

— อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล —   ก่อนจะที่คุณจะลงทุนนั้นต้องตอบคำถามกันก่อนครับ Q.คุณต้องการให้ร้านคุณมีระบบบ– อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล –าร์โค้ดมาช่วยในการขายและการนับสต็อกสินค้าไหม ? A. …….. ถ้าตอบ “ใช่”...