โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง

โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อแก้โจทย์เบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง ให้รู้ต้นทุน สต็อกคงเหลือภายใน รายละเอียดโปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง ดูต้นทุนรวมของโครงการ โดยแยกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และค่าใช้จ่าย การเบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์ ***...