โปรแกรม

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

[ TradeSys 1.1.36 ]

 

ระบบถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การทำงานและปัญหาของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1.สต็อก

2.ยอดเงินสด เงินโอน บัตร

3.ลูกหนี้ เจ้าหนี้

4.สาขา

5.ออนไลน์

 

รายละเอียดโปรแกรม

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1.สินค้า
  1. เพิ่มชนิดสินค้าของร้านเข้าระบบได้เอง
  2. ตั้งราคาขายได้ 4 ระดับ
  3. ระบบจุดสั่งซื้อ เตือนด้วยรายงาน
  4. ระบบสต็อกการ์ด
  5. ระบบคุม s/n หรือ emi ของโทรศัพท์
    พร้อมการคุมสต็อก s/n
  6. เพิ่มค่าแรงให้บริการโดยกำหนดราคาแต่ละครั้งเองได้
  7. เพิ่มรูปภาพสินค้า 1 รูป และ แสดงผลที่หน้าจอขาย

 

การเพิ่มตู้เย้น

 

 

 

 

2.ลูกค้า

 

 

3.ขาย

ขาย

 

ให้ส่วนลด

ให้ส่วนลด

การรับชำระ
เงินสด

เงินสด

 

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต

 

เงินโอน

เงินโอน

 

Gift Voucher

คูปอง

 

ค้างชำระ

ค้างชำระ

 

จัดสินเชื่อ

 

4.ทำสัญญาเช่าซื้อ

5.รับเงินดาวน์

6.รับชำระค่างวด

7.ดูยอดขาย

8.ดูยอดผ่อนชำระ (เช่าซื้อ)

9.สต็อก

10.ใบมัดจำ

11.งานซ่อม

12.จัดซื้อ

เจ้าหนี้

13.ส่งคืน (credit note)

14.รับคืน

15.โอนสินค้าไปสาขา

16.รับโอนสินค้า

17.ลูกหนี้

ลูกหนี้คงเหลือ

ใบวางบิล

รับชำระหนี้

18.ใบเสนอราคา

19.ค่าใช้จ่ายประจำวัน

 

— อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล —